หาคนทดแทนไม่ได้ หา Successor ไม่เจอ ทำอย่างไรดี

เรื่องของการพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าองค์กร และผู้บริหารองค์กร อยากให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือ หนึ่งในปัจจัยที่จะไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ก็คือ เรื่องของการวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และอย่างเข้มข้น อ่านเพิ่มเติม “หาคนทดแทนไม่ได้ หา Successor ไม่เจอ ทำอย่างไรดี”

Succession Plan จะมีปัญหาแน่นอน ถ้าระบบเหล่านี้ไม่ชัดเจนพอ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ Succession plan ไป ก็มีประเด็นตามมาว่า จะทำอย่างไรดี ให้แผนตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะตอนนี้องค์กรติดที่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบางตัวที่ยังไม่ลงตัว ซึ่งก็เป็นอย่างที่ผู้อ่านท่านนี้ว่ามาจริงๆ ครับ อ่านเพิ่มเติม “Succession Plan จะมีปัญหาแน่นอน ถ้าระบบเหล่านี้ไม่ชัดเจนพอ”

แนวทางในการทำ Succession Plan อย่างง่ายๆ

แผนสืบทอดตำแหน่ง หรือ ภาษาอังกฤษที่เราเรียกมันว่า Succession Plan นั้น ถือว่าเป็นอีกแผนหนึ่งที่ฝ่ายบริหารทรัพยกรบุคคลจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในยุคนี้ องค์กรแทบจะทุกแห่ง ต้องการความต่อเนื่อง และต้องการความสำเร็จแบบยั่งยืน ไม่อยากให้มีจุดสะดุด หรือหยุด ซึ่งการทำแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ ก็จะทำให้องค์กรไม่สะดุดในเรื่องของการบริหารจัดการ เพราะมีการกำหนดวางแผน และพัฒนาคนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งไว้แล้วนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการทำ Succession Plan อย่างง่ายๆ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑