อยากให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน ต้องเริ่มที่ตัวหัวหน้าก่อน

คำถามที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ตลอด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม ก็คือ “ทำอย่างไรให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน” หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หลายคน มักจะบ่นว่า “ทำไมมาทำงานแรกๆ ก็เห็นขยันขันแข็งดี แต่พออยู่ไปนานเข้า กลับกลายเป็นคนละคน” ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ

อ่านเพิ่มเติม “อยากให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน ต้องเริ่มที่ตัวหัวหน้าก่อน”

ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 2

เมื่อวานนี้ เราได้คุยกันไปถึงความสำคัญของสวัสดิการ และสาเหตุที่องค์กรบางแห่งมักจะลืมให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิการพนักงาน บางองค์กร ก็มัวแต่ไปพิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนจนลืมไปว่า ยังมีเรื่องของสวัสดิการอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 2”

ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูด เก็บรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร นอกจากค่าจ้างเงินเดือนแล้ว เรื่องของสวัสดิการก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน องค์กรที่มีระบบการบริหารค่าจ้าง และการบริหารสวัสดิการที่ดี จะเป็นองค์กรที่มีแรงดึงดูดให้พนักงานอยากเข้ามาทำงานด้วยอย่างมาก เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ของเขามากขึ้น เนื่องจากลำพังแค่เงินเดือนค่าจ้างเพียงอย่างเดียวนั้น มันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในยุคนี้

อ่านเพิ่มเติม “ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1”

ช่วง Covid19 ความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง

เรื่องของ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีความสำคัญต่อผลงานของพนักงานและขององค์กรเป็นอย่างมาก ในช่วงภาวะปกตินั้น หลายๆ องค์กรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานกันอย่างสม่ำเสมอ ผูกพันบ้าง ไม่ผูกพันบ้าง หาสาเหตุกัน แล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขกันไป เป้าหมายก็เพื่อให้พนักงานของเรารู้สึกผูกพันกับกาคทำงานในองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วง Covid19 ความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑