ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูด เก็บรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร นอกจากค่าจ้างเงินเดือนแล้ว เรื่องของสวัสดิการก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน องค์กรที่มีระบบการบริหารค่าจ้าง และการบริหารสวัสดิการที่ดี จะเป็นองค์กรที่มีแรงดึงดูดให้พนักงานอยากเข้ามาทำงานด้วยอย่างมาก เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ของเขามากขึ้น เนื่องจากลำพังแค่เงินเดือนค่าจ้างเพียงอย่างเดียวนั้น มันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในยุคนี้

อ่านเพิ่มเติม “ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1”

ช่วง Covid19 ความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง

เรื่องของ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีความสำคัญต่อผลงานของพนักงานและขององค์กรเป็นอย่างมาก ในช่วงภาวะปกตินั้น หลายๆ องค์กรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานกันอย่างสม่ำเสมอ ผูกพันบ้าง ไม่ผูกพันบ้าง หาสาเหตุกัน แล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขกันไป เป้าหมายก็เพื่อให้พนักงานของเรารู้สึกผูกพันกับกาคทำงานในองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วง Covid19 ความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง”

คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน (Burnout) จะมีอาการอย่างไร

โดยทั่วไปคนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานบางคน ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังเหนื่อย บางคนคิดว่าเป็นอาการทางกาย หรืออาจจะไม่สบายปกติ แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ มันเรื้อรัง และไม่ยอมหายจากอาการดังกล่าวสักที เราลองมาดูอาการของคนที่เริ่มจะเหนื่อยล้าจากการทำงานว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราได้บ้าง อ่านเพิ่มเติม “คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน (Burnout) จะมีอาการอย่างไร”

ทำไมคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) ไม่สูงขึ้นเลย

หลายองค์กรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และมีการวิเคราะห์ลงลึกกันไปถึงในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ว่าในกรณีที่พนักงานไม่รู้สึกผูกพันกับองค์กรนั้น มีที่มาจากสาเหตุอะไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรเองก็พยายามที่จะเอาผลการสำรวจที่ได้มา พยายามนำมาปรับใช้จริง และนำมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร แต่บางองค์กรทำไม ทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ คะแนนความผูกพันแทนที่จะดีขึ้นกลับต่ำลงบ้าง หรือเท่าเดิมบ้าง สาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่ อ่านเพิ่มเติม “ทำไมคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) ไม่สูงขึ้นเลย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑