นโยบายการเก็บรักษาพนักงาน ของบริษัทระดับโลก

ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า การเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้กับองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ละองค์กรก็พยายามที่จะวางระบบในการเก็บรักษาพนักงานของตนเองไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานภายนอก เช่น เรื่องของสถานที่ทำงาน การตกแต่งสถานที่ทำงาน การสร้างมุมพักผ่อนต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อที่จะทำให้พนักงานอยากทำงานที่องค์กรนี้ต่อไป อ่านเพิ่มเติม “นโยบายการเก็บรักษาพนักงาน ของบริษัทระดับโลก”

หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา

มีองค์กรไหนที่รู้สึกบ้างว่า งานสรรหาและคัดเลือกเป็นงานที่ทำยังไงก็ไม่ทันกับความต้องการของผู้จัดการสายงาน  ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้อ่านท่านหนึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เล่าให้ฟังว่างานสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ทำยังไงก็ไล่ตามความต้องการคนของหน่วยงานหลักไม่ทัน KPI ของงานสรรหาคัดเลือกยากที่จะบรรลุได้ เพราะความต้องการคนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญการลาออกก็มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา”

Podcast HR Talk EP. 46: สาเหตุหลักที่ทำให้องค์กรสูญเสียคนเก่งไป

ทุกองค์กรต้องการคนเก่งเข้ามาทำงาน เราพยายามที่จะหาคนเก่ง คนดี และคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานกับองค์กร ช่วงที่กำลังหาคนเก่งนั้น เราเองก็พยายามที่จะหาทุกวิถีทางที่จะได้คนเก่งๆ เข้ามาทำงานให้ได้ ไม่ว่า จะเป็นการพูดคุยโน้มน้าวถึงข้อดีของการทำงานที่นี่ ค่าจ้างเงินเดือนที่ให้สูงกว่าที่เก่าที่เคยทำงานอยู่ สวัสดิการที่ดีกว่า ฯลฯ ทุกอย่างที่คิดว่า น่าจะดึงดูดคนเก่งๆ ได้ล้วนเอามาเป็นเหตุผลเพื่อให้ผู้สมัครเก่งๆ ตัดสินใจที่จะทำงานกับบริษัทให้ได้

แต่พอเราได้คนเก่งเข้ามา หลายองค์กร ก็เริ่มที่จะปล่อยปละละเลยคนเหล่านี้ที่เราอุตสาห์หามาอย่างเหนื่อยยาก จนถึงวันหนึ่งคนเก่งกลุ่มนี้เดินเข้ามาและขอลาออก องค์กรก็ถึงจะหันมาให้ความสนใจอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ การเลื่อนตำแหน่ง หรือการเรียนรู้และพัฒนา ฯลฯ แต่พนักงานกลุ่มนี้ก็จะไม่สนใจแล้ว เพราะตอนอยู่ไม่เห็นจะสนใจอะไรเลย แต่พอบอกจะไป ถึงค่อยจะมาคิดได้….

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาพนักงานมือดี

เมื่อพูดถึงการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ที่แข่งขันได้ เราก็มักจะมองว่าองค์กรที่มีระบบค่าตอบแทนที่ดี และอยู่ในระดับที่สูงกว่า หรือทัดเทียมกับตลาดนั้น จะเป็นองค์กรที่สามารถดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้อย่างแน่นอน แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับ อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาพนักงานมือดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑