ถ้าคนเก่งที่สุดในทีม ขอลาออก ควรจะดึงเขาไว้หรือไม่

เรื่องของการลาออกของพนักงานนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ พนักงานมีเข้ามาทำงาน ก็ต้องมีการขอลาออกไปกันบ้าง หลายๆ องค์กรต่างก็ต้องมีวัฏจักรนี้ บางแห่งถึงกับจะต้องบังคับให้มีอัตราการลาออกของพนักงานกันเลยก็มี แต่ถ้าในกรณีที่พนักงานมือดีที่สุด ผลงานดีที่สุด และเป็นพนักงานที่โดดเด่นที่สุดในหน่วยงานของเรา เดินมาบอกกับเราในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเขาว่า “พี่ครับ ผม/หนู ขอลาออกครับ(ค่ะ) ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้า ท่านจะดึงเข้าไว้ให้ทำงานต่อหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “ถ้าคนเก่งที่สุดในทีม ขอลาออก ควรจะดึงเขาไว้หรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑