เลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าเมื่อยังไม่พร้อม จะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้าง

่หรือช่วงนี้เป็นช่วงของการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของพนักงานหรือเปล่า จึงมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมาหลายกรณีมาก เช่น เราควรจะเลื่อนตำแหน่งโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เราควรต้องมีการกำหนดการทดลองงานหลังจากที่เลื่อนตำแหน่งไปแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ผ่านทดลองงานแล้วจะทำอย่างไร หรือ คำถามว่า พนักงานทำงานครบ 5 ปีแล้ว เราควรจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาใช่หรือไม่ ฯลฯ คำถามเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือ เราขาดการ เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนที่เขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม “เลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าเมื่อยังไม่พร้อม จะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้าง”

Podcast HR Talk EP.13: “ทำงานครบ 5 ปี ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแบบนี้มันใช่หรือ”

การเลื่อนตำแหน่ง คือการที่พนักงานได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ต้องทำงานที่ยากขึ้น และมีขอบเขตงานที่กว้างขึ้น หรือลึกขึ้นเมื่อเทียบกับงานเดิม ดังนั้น การที่พนักงานทำงานอย่างเดียว ซ้ำๆ จนครบ 5 ปี ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า เขาจะทำงานที่ยากขึ้นได้ แล้วแบบนี้เราควรเลื่อนตำแหน่งให้หรือไม่ จำนวนปีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ผลงานที่ผ่านมา พฤติกรรมที่เหมาะสม และศัยภาพที่จะรับงานที่ยากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรพิจารณาเวลาจะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน อ่านเพิ่มเติม “Podcast HR Talk EP.13: “ทำงานครบ 5 ปี ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแบบนี้มันใช่หรือ””

เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน

มีองค์กรหลายองค์กรที่ออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารคนเก่ง และนำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับวิธีในการหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารขององค์กร ปกติเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็มีอยู่หลายเครื่องมือ แต่เมื่อฝ่ายบุคคลออกแบบและวางระบบ รวมทั้งนำเอาเครื่องมือต่างงๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในองค์กร ก็คิดว่า จากนี้ต่อไประบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ น่าจะมีระบบที่ชัดเจน สามารถเฟ้นหาผู้บริหารที่จะมาสืบทอดตำแหน่งตัวจริงได้ อ่านเพิ่มเติม “เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑