การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับการแชร์ เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่ม Line open chat ที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน HR กับท่านที่ทำงานด้านนี้ และผู้สนใจ ซึ่งสิ่งที่ได้รับการแชร์มานั้น เป็นแบบฟอร์มฉบับหนึ่ง ที่เขียนหัวข้อไว้ว่า แบบประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ”

พนักงานผลงานไม่ดี จะทำงานดีขึ้นได้ โดยการเลื่อนตำแหน่งให้ จริงหรือ

เมื่อพูดถึงการเลื่อนตำแหน่ง ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พนักงานทุกคนต้องการ หลายคนตั้งเป้าหมายไว้เลยว่า ชีวิตการทำงานของตนเองจะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างน้อยๆ 5 ครั้ง เป็นต้น ผู้จัดการเอง ก็มักจะมองเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งว่า เป็นรางวัลที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานผลงานไม่ดี จะทำงานดีขึ้นได้ โดยการเลื่อนตำแหน่งให้ จริงหรือ”

โครงสร้างเงินเดือน กับคำถามคาใจพนักงาน ถ้าเงินเดือนตันทำอย่างไร

บริษัทที่มีนโยบายในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน มักจะได้รับคำถามจากพนักงานเสมอว่า เมื่อมีโครงสร้างเงินเดือน ก็แปลว่า ต้องมีเพดานเงินเดือน และการที่มีเพดานเงินเดือนแสดงว่า พนักงานก็มีโอกาสที่เงินเดือนตนเองจะชนเพดาน และเมื่อเงินเดือนชนเพดานแล้ว จะทำอย่างไร แปลว่า ก็จะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนใช่หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “โครงสร้างเงินเดือน กับคำถามคาใจพนักงาน ถ้าเงินเดือนตันทำอย่างไร”

อยากเติบโต เลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่อยากรับผิดชอบเพิ่ม

มุมมอง และความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งนั้น บางองค์กรยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก คือ พนักงานเข้าใจว่า ทำงานครบตามจำนวนปีที่กำหนด ก็ควรจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไป และพอได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว ก็ต้องได้เงินเดือนสูงขึ้นตามตำแหน่งที่เลื่อนสูงขึ้น แต่พอคุยถึงเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบ กลับตอบว่า ก็ทำงานเหมือนเดิมก็น่าจะเพียงพอแล้ว ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “อยากเติบโต เลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่อยากรับผิดชอบเพิ่ม”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑