ที่ว่าเขายกเลิกการทำ Performance Review นั้น ทำได้จริงๆ หรือ

มีท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาว่า “ได้ยินมาว่า องค์กรใหญ่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ทำการยกเลิกการทำ Performance Review กันไปแล้ว ไม่ทราบว่าเราจะยกเลิกระบบประเมินผลงานขององค์กรเราได้จริงๆ หรือ?”

อ่านเพิ่มเติม “ที่ว่าเขายกเลิกการทำ Performance Review นั้น ทำได้จริงๆ หรือ”

ไม่ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ต้องการทำงานเพิ่ม แต่อยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น

ในองค์กรของท่าน ยังมีพนักงานที่ไม่ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ต้องการทำงานเพิ่ม แต่อยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น อยู่หรือไม่ เท่าที่ผมประสบมาด้วยตนเองตามองค์กรต่างๆ ก็เชื่อว่า ยังมีอยู่ แต่ถ้าองค์กรไหนที่โชคดีหน่อย ก็จะมีพนักงานกลุ่มนี้น้อยหน่อย บางองค์กรโชคร้าย ก็อาจจะมีพนักงานในกลุ่มนี้มากหน่อย

อ่านเพิ่มเติม “ไม่ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ต้องการทำงานเพิ่ม แต่อยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 4 การบริหารผลงาน

วันนี้เรามาต่อกันในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสายงานกับการบริหารจัดการคนกันต่อนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบกันที่บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสายงานกับการพัฒนาพนักงานในหน่วยงานของเขากันไปแล้ว วันนี้จะมาต่อกันในเรื่องของบทบาทในการบริหารผลงานของผู้จัดการสายงานกันครับ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 4 การบริหารผลงาน”

ทำไมยังมีคนคิดว่า พนักงานที่ใช้เวลาในการทำงานนานกว่า คือ คนที่มีผลงานดีกว่า

ก็ยังมีกรณีในการพิจารณาผลงานของพนักงานเพื่อขึ้นเงินเดือน โบนัส หรือแม้กระทั่งในการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานโดยอาศัยเกณฑ์เวลาในการทำงานเกิดขึ้นอยู่ดี แม้ว่าเราจะอยู่ในยุคดิจิตอลกันแล้วก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมยังมีคนคิดว่า พนักงานที่ใช้เวลาในการทำงานนานกว่า คือ คนที่มีผลงานดีกว่า”

การสื่อสารด้านผลงาน กับประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

สืบเนื่องจากได้อ่านบทความฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Performance Management Evolves ที่เขียนโดย Brian O’Connell ในเว็บไซต์ SHRM ซึ่งได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารผลงานมาให้เราได้เห็นสภาพปัญหา ข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางระบบ และแก้ไขปัญหาในระบบบริหารผลงานของเราได้ดี จึงนำมาเรียบเรียงใหม่ และถ่ายทอดให้อ่านกันครับ งานวิจัยที่ผู้เขียนได้อ้างอิงในบทความนี้ (จัดทำขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก)

อ่านเพิ่มเติม “การสื่อสารด้านผลงาน กับประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑