อยากมีระบบประเมินผลงานที่ดี อย่าคิดว่า แค่ Platform ที่ทันสมัยจะช่วยได้

หลายองค์กรพยายามสร้างสรรค์ระบบ HR ที่ทันสมัย มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มากมาย ลงทุนปรับปรุงระบบ HR โดยใช้ Platform ที่ทันสมัยสุดๆ โดยเฉพาะระบบบริหารผลงาน หรือ PMS ที่มีการนำเอา platform ในการประเมินผลงานเข้ามาใช้ มีทั้งการกำหนด KPI เอา Competency ใส่เข้าไป มีวิธีการใส่คะแนน รวมคะแนน ทำเป็น เกจวัดผลงานหน้าตาดี สวยงาม ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “อยากมีระบบประเมินผลงานที่ดี อย่าคิดว่า แค่ Platform ที่ทันสมัยจะช่วยได้”

การไม่ประเมินผลงานพนักงานอย่างตรงไปตรงมา คือการยอมรับผลงานของพนักงานในแบบนั้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การประเมินผลงานพนักงาน เนื่องจากเป็นเรื่องของหัวหน้างานผู้จัดการ และพนักงาน ซึ่ง ต่างคนก็ต่างความคิด ต่างความรู้สึก อีกทั้งบางประเด็นของผลงานก็ยังไม่สามารถที่จะวัดได้จริงๆ เช่นในการประเมินพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน ก็ต้องอาศัยการสังเกต และเปรียบเทียบกับนิยามที่เขียนไว้ ซึ่งนิยามเหล่านี้เขียนยังไง ก็ไม่ชัดเจน เพราะคนเราตีความได้หลากหลายมาก

อ่านเพิ่มเติม “การไม่ประเมินผลงานพนักงานอย่างตรงไปตรงมา คือการยอมรับผลงานของพนักงานในแบบนั้น”

มีพนักงานสักกี่คนที่รู้เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน

เวลาที่พูดเรื่องของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เราก็มักจะเจอกับคำว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ขององค์กร และต้องกระจายแผนเหล่านี้ลงสู่แต่ละหน่วยงาน และลงสู่พนักงานแต่ละคนให้ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ ก็แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะกับระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีองค์กรพยายามที่จะวางแผนกลยุทธ์ทุกอย่างเสร็จ ก็เอาระบบบริหารผลงานมาเชื่อมต่อลงไปจนกระทั่งถึงระดับพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม “มีพนักงานสักกี่คนที่รู้เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน”

ปัจจัยที่จะทำให้ระบบบริหารผลงานของเราประสบความสำเร็จได้

มีคำถามจากท่านผู้อ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของระบบบริหารผลงาน ว่าจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของระบบ ก็คือ บริหารผลงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่เพียงประเมินผลงานอย่างเดียวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่จะทำให้ระบบบริหารผลงานของเราประสบความสำเร็จได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑