ปัญหาการประเมินผลงาน แก้ไขได้ไม่ยาก (ตอนจบ)

ในที่สุด เรื่องราวของแนวทางในการปรับปรงระบบประเมินผลงาน ก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะครับ ถ้ายังจำได้ผมได้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเริ่มจากเรื่องของระบบการประเมินผลงานก่อนเลยว่า เราจะต้องสร้างระบบประเมินผลงานที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา และถูกต้องตามแนวทางในการประเมินผลงาน จากนั้นก็มาต่อในเรื่องของการพัฒนาผู้ประเมินว่าจะต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็มาต่อในเรื่องของการพัฒนาผู้ถูกประเมินว่าจะต้องรู้และเข้าใจระบบประเมินผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม ปัญหาการประเมินผลงาน แก้ไขได้ไม่ยาก (ตอนจบ)

ปัญหาการประเมินผลงาน แก้ไขได้ไม่ยาก ตอนที่ 3

และแล้วก็มาถึงตอนที่ 3 ของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประเมินผลงานขององค์กร ซึ่งตอนแรกผมได้พูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการวางระบบการประเมินผลงานให้ชัดเจน โดยเน้นไปที่ตัวระบบก่อน จากนั้นก็มาเน้นที่คนประเมิน ก็คือหัวหน้างานในทุกระดับจะต้องเข้าใจในระบบการประเมินผลงานของบริษัทอย่างถ่องแท้ และสามารถประเมินผลงานพนักงานได้โดยใช้มาตรฐานและระบบเดียวกันที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม ปัญหาการประเมินผลงาน แก้ไขได้ไม่ยาก ตอนที่ 3

ปัญหาการประเมินผลงาน แกไขได้ไม่ยาก (ตอนที่ 2)

เมื่อวานนี้ได้เขียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการประเมินผลงานในองค์กร โดยจบในเรื่องของประเด็นแรกที่ต้องเริ่มต้นก่อนก็คือ เรื่องของระบบในการประเมินผลงาน จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนก่อน ว่าระบบจะเป็นอย่างไร และประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม ปัญหาการประเมินผลงาน แกไขได้ไม่ยาก (ตอนที่ 2)

องค์กรแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่การประเมินผลงานกลับไม่มีการพัฒนา

เป็นเรื่องแปลกมากที่องค์กรหลายแห่งมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ ใช้ในการทำงานของพนักงาน มี platform อันทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา แต่สิ่งที่ดูจะไม่ได้รับการพัฒนาตามเทคโนโลยีของบริษัทเลยก็คือ เรื่องของการประเมินผลงานพนักงานในบริษัท

อ่านเพิ่มเติม องค์กรแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่การประเมินผลงานกลับไม่มีการพัฒนา

ถ้าอยากให้ระบบประเมินผลงานประสบความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เรื่องการประเมินผลงาน

ผมเคยถามเหล่าบรรดาผู้จัดการ และพนักงาน ที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบริหารผลงานว่า “เมื่อพูดถึงคำว่า ประเมินผลงาน ท่านคิดถึงอะไร” คำตอบที่ได้รับมาส่วนใหญ่มักจะเป็นคำตอบในแง่ลบมากกว่าแง่บวก เช่น

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าอยากให้ระบบประเมินผลงานประสบความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เรื่องการประเมินผลงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑