การสื่อสารด้านผลงาน กับประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

สืบเนื่องจากได้อ่านบทความฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Performance Management Evolves ที่เขียนโดย Brian O’Connell ในเว็บไซต์ SHRM ซึ่งได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารผลงานมาให้เราได้เห็นสภาพปัญหา ข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางระบบ และแก้ไขปัญหาในระบบบริหารผลงานของเราได้ดี จึงนำมาเรียบเรียงใหม่ และถ่ายทอดให้อ่านกันครับ งานวิจัยที่ผู้เขียนได้อ้างอิงในบทความนี้ (จัดทำขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก)

อ่านเพิ่มเติม “การสื่อสารด้านผลงาน กับประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น”

ปัจจัยผลงานของพนักงาน ในอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ

เรื่องของการประเมินผลงานพนักงานนั้น โดยปกติแล้วเราก็มักจะต้องมีการกำหนดปัจจัยทางด้านผลงานของพนักงานกันให้ชัดเจนก่อน ที่จะมีการประเมินผลงาน ในการวางระบบบริหารผลงาน หรือระบบประเมินผลงานในองค์กร ก็จะมีการกำหนดว่า พนักงานที่มีผลงานที่ดีนั้น จะต้องมีองค์ประกอบของผลงานในด้านใดบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยผลงานของพนักงาน ในอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ”

ระบบประเมินผลงานที่ดี จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

เรื่องของการบริหารผลงาน การประเมินผลงานพนักงาน ก็ยังคงเป็นระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มักจะมีปัญหามากระบบหนึ่งในองค์กร มีผู้จัดการหลายคนเคยบ่นให้ฟังว่า “องค์กรนี้อะไรๆ ก็ดีหมด เสียอย่างเดียวคือ ระบบประเมินผลงาน ไม่รู้ว่าจะประเมินกันไปทำไม” รวมทั้งเวลาที่ทำ Employee Experience ในองค์กร ก็มักจะได้รับข้อคิดเห็นจากพนักงานว่า เขาไม่ชอบการประเมินผลงานของที่บริษัทเลย อ่านเพิ่มเติม “ระบบประเมินผลงานที่ดี จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้”

การพิจารณาผลงานของพนักงาน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (Performance Matrix)

“ท่านคิดว่า พนักงานที่มีผลงานดี จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร” คำถามนี้ ถ้าถามกับคน 100 คน ก็จะได้คำตอบที่แตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละคนที่อาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อ่านเพิ่มเติม “การพิจารณาผลงานของพนักงาน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (Performance Matrix)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑