Competency ถ้าทำโดยผู้บริหารไม่ใส่ใจ จะไม่มีประโยชน์

ปัจจุบันนี้ผมว่า ใครที่ทำงานด้าน HR คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่า Competency แทบจะทุกองค์กรจะมีการกำหนด Competency ไว้ เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน การบริหารค่าตอบแทน ฯลฯ แต่ทำไมบางองค์กรถึงทำ Competency ขึ้นมาแล้ว แต่กลับใช้ไม่ได้ผล อ่านเพิ่มเติม “Competency ถ้าทำโดยผู้บริหารไม่ใส่ใจ จะไม่มีประโยชน์”

หนังสือดี อีกเล่มที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลควรอ่าน

วันนี้ขอเอาหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนซีไรท์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ มาแนะนำกันนะครับ ชื่อหนังสือว่า เรื่องเล่าแบรนด์ (ของผม) ของคุณชาติ กอบจิตติ (ขออนุญาตเรียกอาชาติ เพราะคุณอารู้จักกับคุณพ่อของผมอย่างดี แต่ผมไม่รู้จักคุณอาเป็นการส่วนตัว) ซึ่งเพิ่งออกวางขายช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง หลายท่านอาจจะสงสัยว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวอะไรกับเพจการบริหารบุคคลแบบนี้ ถ้าท่านได้อ่านดูแล้ว ผมเชื่อว่า จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเกี่ยว และเกี่ยวมากด้วยครับ อ่านเพิ่มเติม “หนังสือดี อีกเล่มที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลควรอ่าน”

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ของคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง เทคนิควิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามาส่วนทำให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีความแม่นยำถูกต้องที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต อ่านเพิ่มเติม “ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ของคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑