องค์กรที่ใช้ระบบบริหารผลงาน มักจะบริหารไม่ครบวงจรของการบริหารผลงาน

ขอต่อจากเรื่องเมื่อวานนี้ ที่เขียนในประเด็นของการกำหนดวัตถุประสงค์ ในระบบบริหารผลงาน บางองค์กรมองตนเองแค่ว่า ตอนนี้มีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลงานเรียบร้อยแล้ว แปลว่า ตอนนี้องค์กรของเรามีระบบบริหารผลงานใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว อ่านเพิ่มเติม “องค์กรที่ใช้ระบบบริหารผลงาน มักจะบริหารไม่ครบวงจรของการบริหารผลงาน”

แปลกแต่จริงที่ผู้บริหารระดับสูงบางองค์กร ไม่สามารถบอกเป้าหมายขององค์กรได้

ยังคงเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่มันก็เป็นไปแล้ว ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ไม่สามารถที่จะบอกถึงภาพวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน อ่านเพิ่มเติม “แปลกแต่จริงที่ผู้บริหารระดับสูงบางองค์กร ไม่สามารถบอกเป้าหมายขององค์กรได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑