Agile คือ การเปลี่ยน Mindset ในการทำงาน

เมื่อลงบทความที่ได้เขียนเกี่ยวกับ Agile ไป ก็มีคำถามจากท่านผู้อ่านมาทันทีว่า ที่บริษัทพยายามที่จะเอาแนวคิด Agile มาปรับใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะกับเรื่องของการประสานงานและการให้บริการลูกค้าเพื่อที่จะได้เกิดความรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที ตอนนี้กระบวนการทุกอย่างเปลี่ยนหมดเรียบร้อย แต่พอถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง กลับไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้เลย สาเหตุเป็นเพราะไร

อ่านเพิ่มเติม “Agile คือ การเปลี่ยน Mindset ในการทำงาน”

กรอบความคิดของเรา มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

ทำไมบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าอีกคน ทำไมบางคนถึงทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลย ทำไมบางคนเติบโตในหน้าที่การงานได้เร็ว บางคนถึงไม่โตเลย (ตามระบบที่ถูกต้อง) มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของคนเรา แต่ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญก็คือ กรอบความคิดที่อยู่ในหัวเรานี่เอง

อ่านเพิ่มเติม “กรอบความคิดของเรา มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน”

New Mind-set, new skills-set and new tool-set

วันนี้ขออนญาตใช้ชื่อบทความวันนี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะมันสื่อความหมายได้ตรงกว่า ซึ่งถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทย ก็น่าจะได้ประมาณว่า วิธีคิดแบบใหม่ ทักษะใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ 3 คำนี้ เรามักจะรู้สึกว่า ปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้กันมากขึ้น มีการพูดถึงกันมากขึ้น ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องปรับให้ทัน ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถ้าเราต้องการจะอยู่รอดให้ได้ในโลกยุคนี้

อ่านเพิ่มเติม “New Mind-set, new skills-set and new tool-set”

Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ

หัวข้อวันนี้เกิดจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรหนึ่ง ซึ่งพยายามที่จะหาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสามารถทำให้พนักงานระดับผู้จัดการของเขานั้นเปลี่ยนแปลง Mindset ในการทำงาน จากที่เคยทำงานด้วยตนเอง ไม่สนใจลูกน้อง ก็อยากให้เป็นคนที่วางแผนได้ มอบหมายงานให้ลูกน้องได้ และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนงานลูกน้องได้ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑