สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกว่างานที่ตนทำมีความหมาย

เมื่อวานนี้ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของความรู้สึกของพนักงานที่รู้สึกว่างานที่ตนทำนั้นมีความหมาย (Meaningful work) ว่าเป็นความรู้สึกที่สำคัญมาก ที่ผู้นำ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน จะต้องทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่ ไม่ว่าจะในตำแหน่งอะไร ระดับใดก็ตาม รู้สึกถึงความสำคัญของงานที่ตนเองทำ อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกว่างานที่ตนทำมีความหมาย”

งานที่มีความหมาย (Meaningful work) จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

ทุกวันนี้คนเราต่างก็พยายามค้นหาความสุข ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือแม้กระทั่งชีวิตการทำงาน ทุกคนต้องการทำงานที่ทำให้ตนเองรู้สึกว่า มีความสุขในการทำงาน

เมื่อไปสอบถามผู้บริหารระดับสูงว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ผู้บริหารระดับสูงก็มักจะตอบว่า ก็ให้เงินเดือนสูงหน่อย สวัสดิการที่ดีหน่อย แค่นี้ก็น่าจะพอทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้แล้ว อ่านเพิ่มเติม “งานที่มีความหมาย (Meaningful work) จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑