เรียนรู้ให้เร็วตามหลัก Ultralearning ทำกันอย่างไร

ปัจจุบัน อะไร ๆ ก็เร็วไปหมด เทคโนโลยีพัฒนาเร็วมาก จนบางคนตามไม่ทัน การทำงานเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนคนทำงานเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ความรู้ใหม่ ๆ แตกยอดออกไปอย่างมากมาย และรวดเร็ว จนเราอาจจะเรียนรู้ไม่ทัน หรือ เรียนจบไปแล้ว อาจจะยังไม่ทันได้ใช้งาน ความรู้นั้นก็ล้าสมัยไปแล้วก็มี

อ่านเพิ่มเติม “เรียนรู้ให้เร็วตามหลัก Ultralearning ทำกันอย่างไร”

การอบรมออนไลน์ ได้ผลหรือไม่ได้ผล

มีคำถามมาทางอีเมล จากท่านผู้อ่านท่านหนึ่งที่ประสบผลกระทบจาก Covid19 ว่า การที่เราให้พนักงานทำงานที่บ้าน และให้พนักงานอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ตามที่วิทยากรหลายคนเสนอมาว่าตอนนี้ต้องออนไลน์เป็นหลัก ก็เลยอยากทราบว่า การอบรมผ่านช่องทางออนไลน์นั้น จะได้ผลเหมือนกับช่องทางปกติที่เราเคยอบรมกันหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “การอบรมออนไลน์ ได้ผลหรือไม่ได้ผล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑