การอบรมออนไลน์ ได้ผลหรือไม่ได้ผล

มีคำถามมาทางอีเมล จากท่านผู้อ่านท่านหนึ่งที่ประสบผลกระทบจาก Covid19 ว่า การที่เราให้พนักงานทำงานที่บ้าน และให้พนักงานอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ตามที่วิทยากรหลายคนเสนอมาว่าตอนนี้ต้องออนไลน์เป็นหลัก ก็เลยอยากทราบว่า การอบรมผ่านช่องทางออนไลน์นั้น จะได้ผลเหมือนกับช่องทางปกติที่เราเคยอบรมกันหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “การอบรมออนไลน์ ได้ผลหรือไม่ได้ผล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑