เครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

เครื่องมือในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้น มีมากมาย องค์กรหลายแห่งต่างก็พยายามที่จะหาเครื่องมือต่างๆ ในการกำหนดเป้าหมายมาใช้กัน เพราะคิดกันแค่เพียงว่า ถ้ามีเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายที่ดี องค์กรก็น่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือ

อ่านเพิ่มเติม “เครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้”

มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan

สิ่งหนี่งที่องค์กรทั่วไปมักจะมุ่งเน้นเวลาที่ทำระบบบริหารผลงาน ก็คือ การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ทุกองค์กรจะพยายามที่จะกำหนดตัวชี้วัดผลงานในทุกระดับขององค์กรขึ้นมา โดยเริ่มกันตั้งแต่ตัวชี้วัดผลงานขององค์กร ไล่ลงมายังหน่วยงาน และลงมายังตำแหน่งงาน เพื่อให้ไปหาพนักงานแต่ละคน ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน อ่านเพิ่มเติม “มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan”

KPI ยังใช้กันได้อยู่หรือไม่ ในการพิจารณาผลงาน

คำถามยอดฮิตมาอีกครั้ง ก็คือ มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า KPI เขายังใช้กันอยู่หรือไม่ หรือควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น และอย่างอื่นที่ว่านั้นมันมีอะไรที่สามารถมาใช้วัดผลงานพนักงานแทนได้บ้าง

ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับคำถามนี้ครับ อ่านเพิ่มเติม “KPI ยังใช้กันได้อยู่หรือไม่ ในการพิจารณาผลงาน”

เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

ผมเชื่อว่าต้นปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็ยังง่วนอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ตั้งแต่เป้าหมายระดับองค์กร หน่วยงาน และเป้าหมายรายบุคคล สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ กับองค์กรที่พยายามกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานก็คือ เป้าหมายของการทำงานนั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกัน หรือเชื่อมโยงถึงกันน้อยมาก มีแต่ต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายกันเอง โดยที่ไม่พิจารณาเลยว่า เป้าหมายขององค์กรคืออะไร เป้าหมายของเรานั้นสอดคล้องกับองค์กรหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑