Podcast HR Talk EP. 11:มั่นใจแค่ไหนว่า วิธีการสัมภาษณ์ของเรา ทำให้เราได้คนตรงตามที่เราต้องการ

 

การคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสม ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ ทุกแห่งอยากได้คนดี คนเก่ง คนที่สร้างผลงานที่ดีให้องค์กร ไม่สร้างปัญหาให้กับองค์กร แต่วิธีการที่เราใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานนั้น มันทำให้เราได้คนอย่างที่ต้องการจริงๆ หรือไม่ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ผู้สมัครในแบบที่ไม่มีการเตรียมตัว ไม่ได้เตรียมคำถาม ไม่ได้คิดวางแผนกันก่อน เข้าห้องสัมภาษณ์ แล้วด้นคำถามกันสดๆ ตรงนั้น ….แบบนี้จะทำให้เราได้คนตรงตามที่เราต้องการจริงๆ หรือ? อ่านเพิ่มเติม “Podcast HR Talk EP. 11:มั่นใจแค่ไหนว่า วิธีการสัมภาษณ์ของเรา ทำให้เราได้คนตรงตามที่เราต้องการ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑