จะสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ได้ผลดี ต้องอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้

แม้ว่าการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานนั้น จะมี AI เข้ามาช่วยมากขึ้นในการ screen และ การ Matching คุณสมบัติของผู้สมัคร อีกทั้งยังมี chatbot ที่เข้ามาช่วยในการพูดคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ แต่สุดท้าย เราก็ยังคงต้องมีการสัมภาษณ์แบบที่เป็นมนุษย์คุยกันอยู่ อ่านเพิ่มเติม “จะสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ได้ผลดี ต้องอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้”

3 ประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาให้เจอจากผู้สมัคร เวลาสัมภาษณ์งาน

การคัดเลือกพนักงานด้วยการสัมภาษณ์นั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายมาทำความรู้จักกัน มาแสดงความเห็นต่อกันในการทำงาน การสัมภาษณ์ผู้สมัครไม่ใช่การสอบ ที่จะต้องมีถูกมีผิด ดังนั้นการที่ผู้สมัครตอบอะไรที่ไม่ตรงกับความเห็นของผู้สัมภาษณ์ ก็ไม่ได้แปลว่าผิด ยกเว้นจะมีคำถามแบบถูกผิดจริงๆ แบบนั้นก็ว่าไปอย่าง อ่านเพิ่มเติม “3 ประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาให้เจอจากผู้สมัคร เวลาสัมภาษณ์งาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑