คำถามง่าย ๆ จากผู้สมัครงานชั้นเยี่ยม  ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่ได้คนเก่งเข้ามาทำงานเลย

เวลาฝ่ายบุคคล หรือผู้จัดการสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งผู้สัมภาษณ์จะมีการเตรียมการมาก่อน ก็คือ อาจจะมีการเตรียมตั้งคำถามกันมาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะสอบถาม และตรวจสอบผู้สมัครงานว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่หรือไม่ รวมทั้งมีการประเมินคำตอบที่ได้มาด้วยว่า ถ้าตอบในลักษณะไหน จะมีความหมายว่าอย่างไร และจะรับไม่รับ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม คำถามง่าย ๆ จากผู้สมัครงานชั้นเยี่ยม  ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่ได้คนเก่งเข้ามาทำงานเลย

อย่าปล่อยให้ใครก็ได้มาทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพราะท่านอาจจะสูญเสียผู้สมัครมือดีไป

การสรรหาคัดเลือกพนักงาน ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี เป้าหมายก็ยังคงไม่แตกต่างจากเดิม คือ จะทำอย่างไรที่เราจะได้คนที่เก่ง และเหมาะสมกับองค์กร บางองค์กรก็ใช้คำว่า เก่งและดี ที่จะสามารถเข้ามาทำงานในองค์กรนี้ได้ บางองค์กรก็ใช้แนวทางเรื่องของ Competency ในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน โดยมีการออกแบบเครื่องมือต่างๆ ในการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบทดสอบทั้งด้านความรู้ และพฤติกรรม รวมถึงเรื่องของความถนัดต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้คนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาทำงานในองค์กรของเรานั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม อย่าปล่อยให้ใครก็ได้มาทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพราะท่านอาจจะสูญเสียผู้สมัครมือดีไป

จะสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ได้ผลดี ต้องอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้

แม้ว่าการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานนั้น จะมี AI เข้ามาช่วยมากขึ้นในการ screen และ การ Matching คุณสมบัติของผู้สมัคร อีกทั้งยังมี chatbot ที่เข้ามาช่วยในการพูดคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ แต่สุดท้าย เราก็ยังคงต้องมีการสัมภาษณ์แบบที่เป็นมนุษย์คุยกันอยู่ อ่านเพิ่มเติม “จะสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ได้ผลดี ต้องอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้”

3 ประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาให้เจอจากผู้สมัคร เวลาสัมภาษณ์งาน

การคัดเลือกพนักงานด้วยการสัมภาษณ์นั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายมาทำความรู้จักกัน มาแสดงความเห็นต่อกันในการทำงาน การสัมภาษณ์ผู้สมัครไม่ใช่การสอบ ที่จะต้องมีถูกมีผิด ดังนั้นการที่ผู้สมัครตอบอะไรที่ไม่ตรงกับความเห็นของผู้สัมภาษณ์ ก็ไม่ได้แปลว่าผิด ยกเว้นจะมีคำถามแบบถูกผิดจริงๆ แบบนั้นก็ว่าไปอย่าง อ่านเพิ่มเติม “3 ประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาให้เจอจากผู้สมัคร เวลาสัมภาษณ์งาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑