HR Business Partner (HRBP) มีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันแน่

ยังมีความสับสนกันมากในหลายๆ องค์กรที่เริ่มหันมาใช้คำว่า HRBP แทนตำแหน่ง HR Officer กัน บางองค์กรเห็นว่า คนอื่นเขาใช้กัน เราก็น่าจะใช้คำนี้บ้าง บางองค์กรก็ใช้เพราะว่าบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนี้จริงๆ องค์กรของท่านล่ะครับใช้ชื่อตำแหน่งนี้เพราะทำงานเป็น Partner จริงๆ หรือแค่เพียงเห็นคนอื่นเขาใช้ก็เลยใช้กันบ้าง ทั้งๆ ที่หน้าที่และความรับผิดชอบ ก็เหมือนกับ HR Officer ที่เคยๆ ทำกัน

อ่านเพิ่มเติม “HR Business Partner (HRBP) มีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันแน่”

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ

ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับที่ ต้องการมากขึ้น ยากขึ้น ลึกขึ้นตลอดเวลา องค์กรเองก็ต้องการที่จะอยู่แบบยั่งยืน และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ”

ถ้ายังมีมุมมองแบบนี้ต่อกัน ก็คงไม่ใช่ Business Partner ตัวจริง

คำว่า HR Business Partner ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้ ผมเห็นหลายๆ องค์กรเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก HR Officer มาเป็น HR Business Partner กันยกใหญ่ โดยที่บางองค์กรก็เป็น Business Partner กันจริงๆ แต่ในทางตรงกันข้าม หลายองค์กรเปลี่ยนชื่อมาเป็น HR Business Partner กันแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนบทบาทของ HR ยังคงทำงานแบบเดิมๆ เหมือนที่เคยทำ

อ่านเพิ่มเติม “ถ้ายังมีมุมมองแบบนี้ต่อกัน ก็คงไม่ใช่ Business Partner ตัวจริง”

อย่าลืมมอง New Normal ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญในช่วงนี้ก็จริง แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะคิดถึงในช่วงอนาคตข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือน ถ้าเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายมากขึ้น เราจะบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรกันบ้าง อ่านเพิ่มเติม “อย่าลืมมอง New Normal ในการบริหารทรัพยากรบุคคล”

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ของคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง เทคนิควิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามาส่วนทำให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีความแม่นยำถูกต้องที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต อ่านเพิ่มเติม “ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ของคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑