ปัญหาคลาสสิคของการบริหารคน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม (แนวทางการแก้ไข)

จากเรื่องราวของบทความเมื่อวานนี้ที่ได้เขียนไปเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรต้องประสบพบเจอในยุคปัจจุบัน ซึ่งก็คือ การขาดแคลนพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ การขาดช่วงของผู้บริหารระดับกลาง การขาดผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับสูง และปัญหาเรื่องพนักงานไม่ยอมพัฒนาตนเอง ที่ได้คุยรายละเอียดไปแล้วเมื่อวานนี้ ปรากฎว่ามีท่านผู้อ่านหลายท่านได้ให้ Feedback กลับมาว่าที่องค์กรก็เป็นคล้ายๆ แบบนี้ และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาคลาสสิคของการบริหารคน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม (แนวทางการแก้ไข)”

ปัญหาคลาสสิคของการบริหารคน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม

วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขององค์กรขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การพูดคุยกันในวันนี้เน้นไปที่เรื่องของอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรว่าจะเป็นอย่างไร เนื่องจากองค์กรทั้งสองนี้ เป็นองค์กรที่ต้องการเติบโต และมีแนวโน้มว่าจะโตจริงๆ ในอนาคตข้างหน้า

อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาคลาสสิคของการบริหารคน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม”

ปริมาณงานช่วงโควิด19 กับพฤติกรรมของพนักงานต่อการทำงานที่ผู้บริหารต้องระวัง

ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว ที่เชื้อโรคโควิด 19 ยังอยู่กับเรา และดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความรุนแรงนี้ไม่ได้แค่เพียงตัวเชื้อโรคเท่านั้น แต่ผลกระทบที่ตามมา ก็มีความรุนแรงไม่แพ้กัน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือภาวะเศรษฐกิจ การทำงาน การมีงานทำของประชาชนในประเทศ ซึ่งต้องพบกับภาวการณ์ว่างงาน หยุดงาน เลิกจ้าง ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ต่างก็ยอมรับกันว่า งานน้อยลงจริงๆ ในช่วงนี้

อ่านเพิ่มเติม “ปริมาณงานช่วงโควิด19 กับพฤติกรรมของพนักงานต่อการทำงานที่ผู้บริหารต้องระวัง”

ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่

แม้ว่าจะมีคำพูด คำสอนมากมายในการทำธุรกิจว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ตาม แต่เหมือนกับว่า มันก็เป็นแค่เพียงคำพูดที่ดูสวยหรู พูดเพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้สึกดี พูดไปตามแฟชั่นที่องค์กรอื่นเขาก็พูดกันแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราปฏิบัติต่อ “คน” ที่ทำงานอยู่ในองค์กรตามที่เราพูดว่า “คนสำคัญที่สุด” หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่”

ฝ่ายบุคคล กับการเป็นที่พึ่งของพนักงานในช่วงโควิด 19 (Lockdown)

ฝ่ายบุคคล กับการเป็นที่พึ่งของพนักงานในช่วงโควิด 19 (Lockdown)

ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเมื่อปี 2563 จนมาถึงปีนี้ 2564 และเข้าสู่การ Lockdown อีกครั้งในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 นี้ ผมเชื่อว่า อีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานหนักขึ้น ไม่แพ้หน่วยงานอื่นเลยก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม “ฝ่ายบุคคล กับการเป็นที่พึ่งของพนักงานในช่วงโควิด 19 (Lockdown)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑