จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง

การพัฒนาพนักงานถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับการที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรก้าวหน้า และเกิดความยั่งยืน เนื่องจากยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ความรู้ ทักษะบางอย่างล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว พนักงานที่เคยเก่ง และมีฝีมืออย่างหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า ใช้ความรู้เหล่านี้ไม่ได่อีกต่อไปแล้วก็มี อ่านเพิ่มเติม “จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง”

อย่ามองว่าการฝึกอบรมคือยาครอบจักรวาล ที่แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง

ยังคงมีผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลที่มองว่า การฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหาร คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีที่สุด เบื้องหลังแนวความคิดแบบนี้ก็คือ เมื่อไหร่ที่บริษัทมีปัญหาเรื่องอะไร ก็ต้องพัฒนาคนทำงานให้เข้าใจปัญหา และช่วยกันหาทางแก้ไข เรื่องราวก็เลยไปจบลงที่ไปหาวิทยากรเข้ามาอบรมพนักงาน เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารยังไปคาดหวังว่าหลังจากอบรมแล้วปัญหาน่าจะหมดไป อ่านเพิ่มเติม “อย่ามองว่าการฝึกอบรมคือยาครอบจักรวาล ที่แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง”

จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง

เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในอัตราเร่ง การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการทำธุรกิจ มันทำให้องค์กรต้องปรับตัวเร็ว เพื่อการอยู่รอด อ่านเพิ่มเติม “จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง”

Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ

หัวข้อวันนี้เกิดจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรหนึ่ง ซึ่งพยายามที่จะหาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสามารถทำให้พนักงานระดับผู้จัดการของเขานั้นเปลี่ยนแปลง Mindset ในการทำงาน จากที่เคยทำงานด้วยตนเอง ไม่สนใจลูกน้อง ก็อยากให้เป็นคนที่วางแผนได้ มอบหมายงานให้ลูกน้องได้ และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนงานลูกน้องได้ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑