สิ่งที่พนักงานกังวล เกี่ยวกับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่แน่นอนของบริษัท

องค์กรที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มักจะสร้างความกังวลให้กับพนักงานที่ทำงานเสมอ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในแง่มุมต่างๆ ขององค์กรที่ไม่มีระบบที่แน่นอน หรือ มีระบบ HR แต่ขาดซึ่งมาตรฐานที่ดี เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เราจะได้วางแผนป้องกันและแก้ไขได้แต่เนิ่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่พนักงานกังวล เกี่ยวกับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่แน่นอนของบริษัท”

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขาทำกันอย่างไร

เคยตั้งคำถาม หรือ สงสัยมั้ยครับว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบุคคลเป็นที่ยอมรับ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจนั้น เขาทำกันอย่างไร จากประสบการณ์ของผมที่ทำงานด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้สัมผัสกับองค์กรมาหลากหลาย แต่ละแห่งก็มีมุมมองต่องานบริหารบุคคลที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรที่ประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขาทำกันอย่างไร”

องค์กรต้องการพัฒนาพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางคนไม่ต้องการการพัฒนา

ปกตินโยบายของบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มักจะพยายามทำให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้จากแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี ที่ระบุชัดเจนว่า พนักงานในระดับใดที่ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร นอกจากนั้นอาจจะมี IDP ที่ระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาของพนักงานในบางเรื่องลงไปอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรต้องการพัฒนาพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางคนไม่ต้องการการพัฒนา”

ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี

แม้ว่าช่วงนี้องค์กรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกสักเท่าไหร่ เนื่องจากเรื่องของงบประมาณ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงมีการกำหนดงบประมาณในการอบรมไว้ และยังคงรักษานโยบายในการพัฒนาพนักงานไว้ แม้ว่าอาจจะไม่มากเหมือนตอนที่เศรษฐกิจดีๆ ก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม “ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑