ระบบ HR ด้านไหนบ้าง ที่องค์กรควรลงทุนปรับปรุงให้ดีขึ้น (แต่กลับไม่ค่อยลงทุน)

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปัจจุบันนี้ มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย องค์กรขนาดใหญ่ ต่างพยายามที่จะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ และเทียบกับองค์กรในต่างประเทศเลยก็มี องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทางด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ต่างก็คิดเหมือนกันว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการก็คือ ทรัพยากรบุคคล เพราะคนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานได้อยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม “ระบบ HR ด้านไหนบ้าง ที่องค์กรควรลงทุนปรับปรุงให้ดีขึ้น (แต่กลับไม่ค่อยลงทุน)”

เรื่องเหล่านี้ อย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้มากกว่าที่คิด

องค์กรทุกแห่งล้วนแต่มีปัญหาในการบริหารงาน บริหารคนเกิดขึ้นทั้งสิ้น อยู่ที่ว่า ผู้บริหารจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีสักแค่ไหน และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการมองปัญหา และสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีทัศนคติที่ต้องการจะเห็นสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เรื่องเหล่านี้ อย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้มากกว่าที่คิด”

ความเชื่อในการบริหารคน ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการบริหารคนให้ดี

ในการทำงานทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีค่านิยม ความเชื่อ รวมไปถึงวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันออกไป บางความเชื่อและค่านิยม ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควร บางความเชื่อก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป บางความเชื่อก็ไม่ควรจะมีอีกแล้วในการทำงานยุคปัจจุบัน วันนี้เราลองมาดูค่านิยมและความเชื่อในการบริหารคนที่ไม่ควรจะมีอยู่ในองค์กรในยุคปัจจุบัน ถ้าเราต้องการให้การบริหารคนในองค์กรมีประสิทธิผลมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ความเชื่อในการบริหารคน ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการบริหารคนให้ดี

บทบาทที่แตกต่างกันของ HR แตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร จริงหรือ

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ มีแนวคิดทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของHR กับการเป็น Business Partner หรือเป็น Change Agent หรือ เป็น Business Driver ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นหรือเรียกอะไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคล จากบทบาทเดิม ๆ มาเป็นบทบาทใหม่ ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะผลักดันธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากความเชื่อที่ว่า คนเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง คำถามที่สงสัยก็คือ จะมีสักกี่องค์กรที่ HR จะสามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นได้ดั่งที่เขาว่ามา

อ่านเพิ่มเติม บทบาทที่แตกต่างกันของ HR แตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร จริงหรือ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถ้าบริหารให้ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างไม่สิ้นสุด

เชื่อหรือไม่ครับว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไม่สิ้นสุด แค่เพียงเรารู้จักที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติผู้บริหารหลายๆ องค์กรซึ่งต่างก็พูดเสมอว่า ทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เวลาปฏิบัติงานจริง กลับมุ่งเน้นไปที่ยอดขาย ยอดกำไร และต้นทุนการทำงานมากกว่าเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีอย่างที่อ้างไว้ ทำไมถึงเป็นแบบนั้น

อ่านเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถ้าบริหารให้ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างไม่สิ้นสุด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑