องค์กรต้องการพัฒนาพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางคนไม่ต้องการการพัฒนา

ปกตินโยบายของบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มักจะพยายามทำให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้จากแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี ที่ระบุชัดเจนว่า พนักงานในระดับใดที่ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร นอกจากนั้นอาจจะมี IDP ที่ระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาของพนักงานในบางเรื่องลงไปอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรต้องการพัฒนาพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางคนไม่ต้องการการพัฒนา”

ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี

แม้ว่าช่วงนี้องค์กรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกสักเท่าไหร่ เนื่องจากเรื่องของงบประมาณ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงมีการกำหนดงบประมาณในการอบรมไว้ และยังคงรักษานโยบายในการพัฒนาพนักงานไว้ แม้ว่าอาจจะไม่มากเหมือนตอนที่เศรษฐกิจดีๆ ก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม “ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี”

ก่อนที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก่อน

ปัจจุบันนี้เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเรื่องหลักขององค์กรแทบจะทุกแห่งก็ว่าได้ เพราะถ้าองค์กรอยากจะก้าวหน้า ยั่งยืน ก็ต้องมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าไปได้ ดังนั้น การพัฒนาคนจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แต่ละองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “ก่อนที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก่อน”

แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรปีหน้า ในช่วงเวลาที่งบประมาณถูกจำกัด

แนวโน้มของการวางแผน บริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2021 นั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลายองค์กรมีการปรับลดงบประมาณทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและก็ ยังไม่รู้ว่าจะดีขึ้นในเมื่อไหร่ จึงเป็นผลทำให้หลายองค์กรต้องพยายามรัดเข็มขัด เพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้ธุรกิจของตนอยู่รอดจนถึงวันที่เศรษฐกิจดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรปีหน้า ในช่วงเวลาที่งบประมาณถูกจำกัด”

จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง

การพัฒนาพนักงานถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับการที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรก้าวหน้า และเกิดความยั่งยืน เนื่องจากยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ความรู้ ทักษะบางอย่างล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว พนักงานที่เคยเก่ง และมีฝีมืออย่างหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า ใช้ความรู้เหล่านี้ไม่ได่อีกต่อไปแล้วก็มี อ่านเพิ่มเติม “จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑