เติบโตมากับการ Copy and Paste

ได้มีโอกาสคุยกับ CEO ขององค์กรขนาดกลางแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนก่อนที่เพิ่งจะให้ออกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวัง อีกทังยังไม่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรได้เลย ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเอง ก็เลยสอบถามรายละเอียดกับ CEO ท่านนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เติบโตมากับการ Copy and Paste”

HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 2)

จากบทความ “HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที ตอนที่ 1” ทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งนี้ และได้ทราบว่า หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ๆ ของตำแหน่งนี้มีอะไรบ้าง ตอนที่ 2 นี้จะมาต่อในเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่ HRBP จะต้องทำในการเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจให้กับผู้บริหารขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 2)”

HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 1)

ชื่อตำแหน่ง HRBP-Human Resource Business Partner เป็นตำแหน่งที่สร้างปัญหาให้กับหลายองค์กรในยุคนี้ค่อนข้างจะมาก สำหรับองค์กรที่ยังเข้าใจผิดกับคำว่า HRBP

อ่านเพิ่มเติม “HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑