พนักงานของเรา จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้เรื่องของความเจริญก้าวหน้า ความยั่งยืน ความสำเร็จของบริษัท ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ ดังจะสังเกตได้จาก การที่องค์กรพยายามที่จะหาวิธีการในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่อนาคตข้างหน้าให้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอยู่รอดและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต อ่านเพิ่มเติม “พนักงานของเรา จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้หรือไม่”

HR ที่ดี ต้องเปลี่ยนคำว่า “ไม่ได้” ให้เป็น “ได้”

ได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษากึ่งๆ เป็น coach ให้กับ HR Manager ขององค์กรลูกค้าแห่งหนึ่ง (จริงๆ ผมไม่ใช่ coach นะครับ) สิ่งแรกที่ผมทำก็คือ ขอคุยกับ Line manager หน่วยงานใหญ่ๆ ว่า รู้สึกอย่างไรกับฝ่ายบุคคล พร้อมกับสอบถามพนักงานในองค์กรว่ารู้สึกอย่างไรกับฝ่ายบุคคล คำตอบที่ได้ก็คือ อ่านเพิ่มเติม “HR ที่ดี ต้องเปลี่ยนคำว่า “ไม่ได้” ให้เป็น “ได้””

คนที่จะเป็น HRBP จะต้องมองงาน HR ให้แตกฉาน

ช่วงนี้มีแต่คนคุยกันเรื่องของ HRBP หรือ ชื่อเต็มคือ Human Resource Business Partner กัน ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร แบบไหน ตัวจริงเป็นอย่างไร ผมเคยเขียนไว้ในบทความเก่า ว่า HRBP ตัวจริงเสียงจริงจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ รู้เรื่องของการบริหารธุรกิจ และที่สำคัญก็คือ รู้ธุรกิจของบริษัทตัวเองที่ทำอยู่อย่างดี อ่านเพิ่มเติม “คนที่จะเป็น HRBP จะต้องมองงาน HR ให้แตกฉาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑