คำถามสำคัญที่ HRBP จะต้องตอบผู้บริหารให้ได้

ใครที่จะเป็น HRBP ตัวจริง จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ และต้องเชื่อมโยงระบบ HR ทุกด้านให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรอย่างได้ผลจริง ดังนั้นคำถามที่ HRBP จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถามตัวเองเสมอ และต้องตอบผู้บริหารให้ได้ก็คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย “ทำไม”

อ่านเพิ่มเติม “คำถามสำคัญที่ HRBP จะต้องตอบผู้บริหารให้ได้”

“อยากเปลี่ยนชื่อจาก HR เป็น HRBP หรอ เอาสิ อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน”

นี่เป็นคำพูดของผู้บริหารที่ตอบกลับผู้จัดการฝ่ายบุคคลขององค์กรหนึ่ง ท่านอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง ผมได้มีโอกาสไปสอบถามผู้บริหารแห่งนี้ว่า รู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว คำตอบที่ได้มาก็คือ

อ่านเพิ่มเติม ““อยากเปลี่ยนชื่อจาก HR เป็น HRBP หรอ เอาสิ อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน””

อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร

ผู้บริหารหลายคนมักจะมีความเห็นต่อฝ่ายบุคคลว่า ทำไม่ฝ่ายบุคคลถึงไม่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเลย บางท่านก็มีความเห็นว่า “ทำไม HR ถึงมัวแต่มองแต่มุมของ HR แต่ไม่เคยเชื่อมโยงงาน HR กับธุรกิจของบริษัทได้เลย มักจะคิดแบบเดียวตลอดเวลาไม่ว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน แต่ HR ก็คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม แล้วแบบนี้การบริหารคนของธุรกิจผมจะเป็นอย่างไร”

อ่านเพิ่มเติม “อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร”

เติบโตมากับการ Copy and Paste

ได้มีโอกาสคุยกับ CEO ขององค์กรขนาดกลางแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนก่อนที่เพิ่งจะให้ออกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวัง อีกทังยังไม่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรได้เลย ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเอง ก็เลยสอบถามรายละเอียดกับ CEO ท่านนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เติบโตมากับการ Copy and Paste”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑