ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับการลงมือปฏิบัติจริง

จากรายงาน People Analytics Study ซึ่งจัดทำโดย World at Work Total Reward Association ในเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมานั้น มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมาก ก็คือ หัวข้อที่เขาสำรวจองค์กรต่างๆ ในเรื่องของการปฏิบัติงานทางด้านHR ขององค์กรในด้านต่างๆ ว่าปัจจุบันงาน HR ไหนที่ใช้เวลาในการทำงานมาก เทียบกับนโยบายทางด้านความสำคัญของระบบ HR ในแต่ละด้าน ว่าไปด้วยกันแค่ไหน

อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับการลงมือปฏิบัติจริง”

สาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงาน HR ในองค์กรได้

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายในทุกวันนี้ ส่งผลกระทบต่อความต้องการของคนเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราอีกเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลต่อความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงาน HR ในองค์กรได้”

ทำระบบมาครบทุกอย่างแล้ว แต่ไม่เคยเอามาใช้สักอย่าง

องค์กร (สมมุติแห่งหนึ่ง) ผู้บริหารระดับสูงได้จ้างผู้จัดการฝ่ายบุคคลมือดีเข้ามา เพื่อที่จะมอบหมายให้วางระบบการบริหารทรัพยกรบุคคลตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง เพราะมองว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

อ่านเพิ่มเติม “ทำระบบมาครบทุกอย่างแล้ว แต่ไม่เคยเอามาใช้สักอย่าง”

ทุกระบบต้องเชื่อมโยงกันในงาน HR หากแยกกันเมื่อไหร่ มีปัญหาทันที

ปัจจุบันนี้หน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กร ในยุคนี้มีชื่อเรียกอันทันสมัยเพื่อเรียกฝ่ายบุคคลและผู้บริหารของฝ่ายนี้ ไม่ว่าจะเป็น HRBP CHRO CPO และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม “ทุกระบบต้องเชื่อมโยงกันในงาน HR หากแยกกันเมื่อไหร่ มีปัญหาทันที”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑