คุณลักษณะของคนที่เป็น Good Manager

Manager หรือ ผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่หลายคนต้องการจะไปให้ถึง เมื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เวลาที่ถามผู้สมัครที่เพิ่งจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี ว่า อนาคตอยากเติบโตไปไหนอย่างไร คำตอบที่ได้ก็มักจะตอบว่า อยากเห็นผู้จัดการเร็ว ๆ อยากเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือ องค์กร

อ่านเพิ่มเติม “คุณลักษณะของคนที่เป็น Good Manager”

องค์กรใดมีผู้จัดการที่เก่ง และมีฝีมือดี ย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า

ผู้บริหารในระดับกลาง หรือที่องค์กรต่างๆ เรียกตำแหน่งกลุ่มนี้ว่า “ผู้จัดการ” ท่านผู้อ่านคิดว่า ผู้จัดการ ในองค์กรนั้น มีส่วนทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด อ่านเพิ่มเติม “องค์กรใดมีผู้จัดการที่เก่ง และมีฝีมือดี ย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า”

เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี

บทความตอนที่แล้ว ได้เขียนถึงคุณสมบัติพื้นฐาน ที่เป็นรากแก่นสำคัญของคนที่จะเป็นผู้จัดการและผู้นำที่ดีได้ ก็คือ Integrity Openness และ Respect ซึ่งทั้งสามตัวนี้ต่างก็เป็น Soft Skills ที่จำเป็นและสำคัญมาก อ่านเพิ่มเติม “เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี”

Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้

ผู้จัดการทุกคนที่มีลูกน้อง ล้วนต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องของตนแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ และการที่ลูกน้องจะเต็มในแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ทุกคนจะต้องรู้สึกเชื่อมั่น (Trust) ในตัวผู้จัดการของตนเองเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม “Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑