องค์กรใดมีผู้จัดการที่เก่ง และมีฝีมือดี ย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า

ผู้บริหารในระดับกลาง หรือที่องค์กรต่างๆ เรียกตำแหน่งกลุ่มนี้ว่า “ผู้จัดการ” ท่านผู้อ่านคิดว่า ผู้จัดการ ในองค์กรนั้น มีส่วนทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด อ่านเพิ่มเติม “องค์กรใดมีผู้จัดการที่เก่ง และมีฝีมือดี ย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า”

เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี

บทความตอนที่แล้ว ได้เขียนถึงคุณสมบัติพื้นฐาน ที่เป็นรากแก่นสำคัญของคนที่จะเป็นผู้จัดการและผู้นำที่ดีได้ ก็คือ Integrity Openness และ Respect ซึ่งทั้งสามตัวนี้ต่างก็เป็น Soft Skills ที่จำเป็นและสำคัญมาก อ่านเพิ่มเติม “เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี”

Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้

ผู้จัดการทุกคนที่มีลูกน้อง ล้วนต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องของตนแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ และการที่ลูกน้องจะเต็มในแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ทุกคนจะต้องรู้สึกเชื่อมั่น (Trust) ในตัวผู้จัดการของตนเองเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม “Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้”

คำถามที่ผู้จัดการควรถามตัวเอง “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน และต้องพัฒนาอะไรบ้าง?”

มีผู้จัดการน้อยคนมากที่จะถามนายของตนเอง หรือถามลูกน้องของตนเองว่า “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน?” และ “คิดว่าผมจะต้องพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นได้อีกบ้าง?” มีท่านไหนที่ต้องสอบถามคำถามนี้กับหัวหน้า และลูกน้องเป็นประจำทุกปีบ้างครับ อ่านเพิ่มเติม “คำถามที่ผู้จัดการควรถามตัวเอง “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน และต้องพัฒนาอะไรบ้าง?””

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑