พนักงานอยากมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ในด้านใดบ้าง (Employee Experience)

คำว่า Employee Experience นั้นเป็นคำที่เริ่มมีคนพูดถึงเยอะขึ้นมาก หลายองค์กรเริ่มที่จะบอกว่า เราจะทำเรื่องนี้ แทนเรื่องของ Engagement กันบ้างแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า องค์กรต้องการบรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะด้วยภาวการณ์แข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะเดินช้าๆ แบบเดิมได้อีกต่อไป อ่านเพิ่มเติม “พนักงานอยากมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ในด้านใดบ้าง (Employee Experience)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑