การบริหารค่าตอบแทน สำหรับคนเก่ง (Talent) ขององค์กร ตอนที่ 1

ประเด็นในวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่ถือว่าเป็นมือดีขององค์กร หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Talent หรือบางแห่งก็เรียกกันว่า High Potential ว่า เราควรจะมีวิธีการในการบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนกลุ่มนี้อย่างไรกันบ้าง อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทน สำหรับคนเก่ง (Talent) ขององค์กร ตอนที่ 1”

เงินเดือนพนักงานใหม่สูงกว่าพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ ทำอย่างไรดี

วันนี้ผมขออนุญาตนำเอาคำถามของอ่านผู้อ่านที่เขียนมาสอบถามว่า “เงินเดือนของพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน สูงกว่าพนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นอะไรหรือไม่ และควรจะต้องทำอย่างไร” อ่านเพิ่มเติม “เงินเดือนพนักงานใหม่สูงกว่าพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ ทำอย่างไรดี”

ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน

หัวใจสำคัญของการบริหารค่าตอบแทนที่ดี คือ ความเป็นธรรมในการจ่าย ซึ่งความเป็นธรรมนั้น ปกติก็จะสะท้อนจากคุณค่าของงาน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน ความรู้ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งงานไหนที่ยากกว่า ก็น่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่างานที่ง่ายกว่า อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน”

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาพนักงานมือดี

เมื่อพูดถึงการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ที่แข่งขันได้ เราก็มักจะมองว่าองค์กรที่มีระบบค่าตอบแทนที่ดี และอยู่ในระดับที่สูงกว่า หรือทัดเทียมกับตลาดนั้น จะเป็นองค์กรที่สามารถดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้อย่างแน่นอน แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับ อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาพนักงานมือดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑