อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนจบ)

วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของแนวทางในการวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสามารถทำให้ระบบนี้มีประสิทธิภาพในการใช้บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งจะเหลืออีก 2 เสาหลักที่สำคัญ คือ

อ่านเพิ่มเติม “อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนจบ)”

อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอน2)

วันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของแนวทางในการวางระบบบริหารค่าตอบแทน และการบำรุงรักษาบริหารระบบค่าตอบแทนให้สามารถใช้งานได้ยาวๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดคน เก็บรักษา และจูงใจคนเก่งๆ ให้ทำงานกับองค์กรได้

อ่านเพิ่มเติม “อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอน2)”

อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนที่1)

เรื่องของเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากสำหรับพนักงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะนี่คือปัจจัยตอบแทนการทำงานที่องค์กรมอบให้เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงาน ในมุมขององค์กรเอง ผู้บริหารบางส่วนมองว่า เงินเดือน และค่าตอบแทนนั้นเป็นต้นทุนที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้สูงจนเกินไป ผู้บริหารบางส่วนกลับมองตรงข้าม ก็คือ มองว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนนั้น เป็นเหมือนเงินลงทุน ที่องค์กรลงทุนเพื่อหาพนักงานมือดีๆ เข้ามาทำงานให้ เพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารกลุ่มนี้ก็จะยินดีจ่ายในอัตราที่สูง เพื่อให้ได้คนที่เก่งๆ เข้ามาทำงานสร้างผลตอบแทนในการลงทุนสำหรับเงินก้อนนี้ได้อย่างคุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม “อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนที่1)”

3 เสาหลักของ Total Reward สำหรับพนักงาน ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

เรื่องของค่าตอบแทนรวม หรือ Total Reward นั้น ปัจจุบันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากทั้งในมุมมองของพนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กร และในมุมขององค์กรที่ต้องการพนักงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงานด้วย ทางด้านพนักงานเอง ก็ต้องการค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แข่งขันได้กับตลาด ทางด้านนายจ้างเองต้องการระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูดพนักงานเก่งๆ เข้ามาทำงาน และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “3 เสาหลักของ Total Reward สำหรับพนักงาน ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ”

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร กับ ความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)

เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของแนวทางในการออกแบบค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรว่า เวลาที่จะออกแบบค่าตอบแทนให้ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรด้วย ไม่ใช่อยากจะให้อะไรก็ให้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงพอใจ หรือชอบใจแค่นั้น

อ่านเพิ่มเติม “การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร กับ ความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑