เมื่อวางตำแหน่งการจ่ายค่าจ้างไว้สูง (P75) เรื่องของการบริหารคนก็ต้องสูงไปด้วย

เรื่องของการวางนโยบายการแข่งขันทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน หรือที่เรามักจะใช้ค่าสถิติเป็นตัวบอก เช่น วางตำแหน่งการแข่งขันทางด้านค่าตอบแทนไว้ที่ Percentile ที่ 50 ก็แปลว่า เราวางตำแหน่งไว้ในลักษณะที่แข่งขันได้กับตลาด อยู่ในระดับเดียวกับตลาดทั่วไป อ่านเพิ่มเติม “เมื่อวางตำแหน่งการจ่ายค่าจ้างไว้สูง (P75) เรื่องของการบริหารคนก็ต้องสูงไปด้วย”

การบริหารค่าตอบแทน สำหรับคนเก่ง (Talent) ขององค์กร ตอนที่ 1

ประเด็นในวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่ถือว่าเป็นมือดีขององค์กร หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Talent หรือบางแห่งก็เรียกกันว่า High Potential ว่า เราควรจะมีวิธีการในการบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนกลุ่มนี้อย่างไรกันบ้าง อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทน สำหรับคนเก่ง (Talent) ขององค์กร ตอนที่ 1”

เงินเดือนพนักงานใหม่สูงกว่าพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ ทำอย่างไรดี

วันนี้ผมขออนุญาตนำเอาคำถามของอ่านผู้อ่านที่เขียนมาสอบถามว่า “เงินเดือนของพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน สูงกว่าพนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นอะไรหรือไม่ และควรจะต้องทำอย่างไร” อ่านเพิ่มเติม “เงินเดือนพนักงานใหม่สูงกว่าพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ ทำอย่างไรดี”

ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน

หัวใจสำคัญของการบริหารค่าตอบแทนที่ดี คือ ความเป็นธรรมในการจ่าย ซึ่งความเป็นธรรมนั้น ปกติก็จะสะท้อนจากคุณค่าของงาน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน ความรู้ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งงานไหนที่ยากกว่า ก็น่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่างานที่ง่ายกว่า อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑