ลำดับขั้นของระบบค่าตอบแทน องค์กรท่านอยู่ลำดับไหน

ระบบค่าตอบแทนพนักงานที่องค์กรจัดให้กับพนักงานนั้น โดยปกติแล้ว เราอาจจะคิดว่า มันก็คือการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนเพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานที่ทำงานกับองค์กรเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ระบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานนั้นมันมีอยู่อย่างน้อย ๆ 4 ลำดับขั้น ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าองค์กรของเราต้องการที่จะดึงดูด เก็บรักษา และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างผลงานอย่างแท้จริงแล้ว เราคงจะต้องมาพิจารณาระบบค่าตอบแทนของบริษัทกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และอยู่ในลำดับขั้นใด

อ่านเพิ่มเติม “ลำดับขั้นของระบบค่าตอบแทน องค์กรท่านอยู่ลำดับไหน”

คำถามง่าย ๆ เพื่อตรวจสอบระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร

ต้นปีแบบนี้ เรามาตรวจสอบระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรเราด้วยคำถามง่าย ๆ กันเถอะ แต่อย่าลืมว่า เมื่อถามคำถามแล้วได้คำตอบ ก็ต้องไม่ลืมที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยนะครับ

อ่านเพิ่มเติม “คำถามง่าย ๆ เพื่อตรวจสอบระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร”

มั่นใจแค่ไหนกับระบบค่าตอบแทนขององค์กร ว่าตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้

ต้นปีแบบนี้ มีหลายเรื่องที่ฝ่ายบุคคลจะต้องพิจารณาวางแผนงานให้ดี หนึ่งในแผนงานดังกล่าว ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นในเรื่องของระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ถ้าเราจำเป็นต้องมีการพิจารณาระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรใหม่ทั้งหมด หรือ ปรับเปลี่ยนเป็นบางส่วน อย่าลืมประเด็นดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม “มั่นใจแค่ไหนกับระบบค่าตอบแทนขององค์กร ว่าตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้”

ตอบได้หรือไม่ ว่าค่าตอบแทนแต่ละตัวที่เราให้พนักงานนั้น ให้เพื่ออะไร

ระบบค่าตอบแทนที่ดี สิ่งที่สำคัญก็คือ องค์กรจะต้องตอบได้ว่า ค่าตอบแทนแต่ละตัวที่เราให้กับพนักงานนั้น เราให้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และพนักงานทราบหรือไม่ เพราะถ้าให้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าให้ไปเพื่ออะไร และพนักงานเองก็ไม่รู้ว่าค่าตอบแทนที่ได้มานั้น ได้มาด้วยวัตถุประสงค์อะไร ระบบค่าตอบแทนนั้นจะหมดความศักดิ์สิทธิ์ในทันที

อ่านเพิ่มเติม “ตอบได้หรือไม่ ว่าค่าตอบแทนแต่ละตัวที่เราให้พนักงานนั้น ให้เพื่ออะไร”

ถ้าจะแยกโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ให้มีมากกว่า 1 โครงสร้าง ทำได้หรือไม่

โดยปกติแล้วถ้าพูดถึงโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือน ใน 1 บริษัท มักจะมีอยู่ 1 โครงสร้างหลัก และอาจจะมีอีก 1 โครงสร้างสำหรับกลุ่มพนักงานขาย ที่เน้นไปที่การสร้างยอดขายซึ่งได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นหลัก ก็เลยทำให้โครงสร้างเงินเดือนของธุรกิจที่เป็นการค้าขายมีพนักงานขาย มีการแบ่งโครงสร้างเงินเดือนออกเป็น 2 โครงสร้างหลัก ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าจะแยกโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ให้มีมากกว่า 1 โครงสร้าง ทำได้หรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑