การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร กับ ความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)

เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของแนวทางในการออกแบบค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรว่า เวลาที่จะออกแบบค่าตอบแทนให้ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรด้วย ไม่ใช่อยากจะให้อะไรก็ให้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงพอใจ หรือชอบใจแค่นั้น

อ่านเพิ่มเติม “การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร กับ ความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)”

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร กับ ความยั่งยืนขององค์กร (ตอนที่ 1)

องค์กรย่อมต้องการความยั่งยืน เมื่อไหร่ที่มีการสร้างองค์กรขึ้นมาโดยเฉพาะองค์กรทางธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง คงไม่ได้ต้องการให้องค์กรที่ตนเองสร้างขึ้นนั้น ประสบความสำเร็จแบบระยะสั้น ๆ และมองผลกำไรแค่ปีต่อปี แต่ส่วนใหญ่จะมองความสำเร็จในระยะยาว มองผลสำเร็จแบบยั่งยืน ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม “การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร กับ ความยั่งยืนขององค์กร (ตอนที่ 1)”

ความท้าทายสำหรับ HR กับการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์กร

เรื่องราวของความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้านหนึ่ง ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญในมุมมองของมนุษย์เงินเดือน ก็คือ เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานนั่นเอง ทุกองค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน ล้วนแต่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน แต่ทำไมบางองค์กรจ่ายให้สูงแต่กลับไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงาน บางองค์กรจ่ายแข่งขันได้ ไม่สูงไม่ต่ำ แต่กลับสามารถทำให้พนักงานสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายสำหรับ HR กับการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์กร”

ขึ้นเงินเดือนแล้ว ต้องไม่ลืมทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราด้วย

ช่วงไตรมาสแรกของปีแบบนี้ ถ้าจะถามเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน และการให้โบนัสตามผลงาน อาจจะมีบางหลายองค์กรที่มีการให้โบนัสไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และมีการขึ้นเงินเดือนไปแล้วในเดือนมกราคม แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่มีการให้โบนัสและขึ้นเงินเดือนกันในช่วงมีนาคม และเมษายน บางแห่งก็ไปให้กันที่เดือน กรกฎาคมก็มี (หรือบางแห่งอาจจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนในปีนี้)

อ่านเพิ่มเติม “ขึ้นเงินเดือนแล้ว ต้องไม่ลืมทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราด้วย”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบริหารค่าตอบแทน

เรื่องราวของความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้านหนึ่ง ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญในมุมมองของมนุษย์เงินเดือน ก็คือ เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานนั่นเอง ทุกองค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน ล้วนแต่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน แต่ทำไมบางองค์กรจ่ายให้สูงแต่กลับไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงาน บางองค์กรจ่ายแข่งขันได้ ไม่สูงไม่ต่ำ แต่กลับสามารถทำให้พนักงานสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบริหารค่าตอบแทน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑