ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว แล้วระบบ HR ของเราเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันต้องถือว่าเร็วมาก ธุรกิจเองก็ต้องวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆ ในยุคนี้ต่างก็พยายามวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านการขาย การผลิต การให้บริการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็ว และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเกิดความคาดหมาย อ่านเพิ่มเติม “ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว แล้วระบบ HR ของเราเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน”

ผู้นำ คิดและทำเหมือนอย่างที่เคยทำ ไม่ได้อีกต่อไป

ความสำเร็จที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่า ในอนาคตเราจะประสบความสำเร็จด้วย ผู้นำหลายคนยังคงยึดติดกับภาพความสำเร็จในอดีต และภาพนั้น ก็ยังคงตราตรึงมาถึงปัจจุบัน และน่าจะยังอยู่ในใจของผู้นำคนนั้นไปในอนาคตด้วย ภาพความสำเร็จที่ประทับอยู่ในใจนั้นไม่ได้ผิดอะไร แต่สิ่งที่ไม่ควรก็คือ การนำเอาความสำเร็จในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานในการทำงานยุคปัจจุบันและอนาคต อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำ คิดและทำเหมือนอย่างที่เคยทำ ไม่ได้อีกต่อไป”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑