การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ

ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับที่ ต้องการมากขึ้น ยากขึ้น ลึกขึ้นตลอดเวลา องค์กรเองก็ต้องการที่จะอยู่แบบยั่งยืน และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ”

ถ้าองค์กรยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็อย่าเพิ่งทำ Engagement Survey

เรื่องของ Engagement Survey เป็นอีกเรื่องที่ในยุคนี้องค์กรขนาดใหญ่มีการทำขึ้นอยู่ตลอดทุกปี และเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความเชื่อว่า ถ้าพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร Engage หรือ ผูกพันกับองค์กร ก็จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต่างก็อยากให้องค์กรมีผลงานที่ดี ก็เลยพยายามที่จะค้นหาว่า พนักงานขององค์กรคิดยังไง และมีประเด็นใดบ้างที่ทำให้ยังไม่ Engage ก็เลยมีการทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าองค์กรยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็อย่าเพิ่งทำ Engagement Survey”

ช่วงเวลาแห่งการ ปรับเปลี่ยน และปรับตัวเอง และการทำงาน

มีหลายคนบ่นมาเหมือนกันนะครับว่า ช่วงเวลา Covid19 ตอนนี้ทำให้ทำอะไรก็ไม่สะดวก โดยเฉพาะการทำงาน ที่เคยต้องเข้าบริษัท กลับต้องมาทำงานอยู่กับบ้าน เวลาประชุมเคยนั่งกันในห้องประชุม เห็นหน้ากันทุกคน ก็ต้องมานั่งประชุมโดยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันแทน อีกทั้งยังไม่เคยชินกับวิธีการทำงานที่บ้าน การใช้ชีวิต ที่เน้นในเรื่อง online เป็นหลัก อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาแห่งการ ปรับเปลี่ยน และปรับตัวเอง และการทำงาน”

ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว แล้วระบบ HR ของเราเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันต้องถือว่าเร็วมาก ธุรกิจเองก็ต้องวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆ ในยุคนี้ต่างก็พยายามวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านการขาย การผลิต การให้บริการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็ว และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเกิดความคาดหมาย อ่านเพิ่มเติม “ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว แล้วระบบ HR ของเราเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน”

ผู้นำ คิดและทำเหมือนอย่างที่เคยทำ ไม่ได้อีกต่อไป

ความสำเร็จที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่า ในอนาคตเราจะประสบความสำเร็จด้วย ผู้นำหลายคนยังคงยึดติดกับภาพความสำเร็จในอดีต และภาพนั้น ก็ยังคงตราตรึงมาถึงปัจจุบัน และน่าจะยังอยู่ในใจของผู้นำคนนั้นไปในอนาคตด้วย ภาพความสำเร็จที่ประทับอยู่ในใจนั้นไม่ได้ผิดอะไร แต่สิ่งที่ไม่ควรก็คือ การนำเอาความสำเร็จในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานในการทำงานยุคปัจจุบันและอนาคต อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำ คิดและทำเหมือนอย่างที่เคยทำ ไม่ได้อีกต่อไป”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑