ก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่อง Career Path กันอยู่เสมอ

เรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า Career Path นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของแต่ละองค์กร ทุกองค์กรพยายามจะสร้างเส้นทางสายอาชีพเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้พนักงานมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองในการทำงานกับบริษัท

อ่านเพิ่มเติม “ก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่อง Career Path กันอยู่เสมอ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑