เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแล้ว แต่ไม่เคยทำหน้าที่ของหัวหน้า

วันนี้ขอคุยเรื่องของการเป็นหัวหน้าอีกสักวันนะครับ ทุกองค์กรต้องมีตำแหน่งหัวหน้า ก็คือ ไม่ว่าจะมีชื่อตำแหน่งว่าอะไรก็ตาม หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการแผนก ผู้อำนวยการ ฯลฯ เมื่อไหร่ที่ตำแหน่งเหล่านี้มีพนักงานที่จะต้องดูแล หรือที่เราเรียกว่า ลูกน้อง แล้วล่ะก็ คนกลุ่มนี้เราเรียกเขาว่า “หัวหน้า” นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม “เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแล้ว แต่ไม่เคยทำหน้าที่ของหัวหน้า”

หัวหน้ากับลูกน้อง ใช่อยู่บนโลกคู่ขนาน ที่ไม่มีทางมาบรรจบกัน หรือเปล่า

ปัญหาระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็ยังคงเป็นปัญหาคลาสสิคที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ องค์กร หัวหน้าบางคนอาจจะประสบกับปัญหาในการบริหารลูกน้องน้อยกว่าบางคน ด้วยอาจจะได้ประสบพบเจอกับลูกน้องที่ดี และเข้าขากันได้ ปัญหาในการทำงานร่วมกันก็จะน้อยลงไปทันที แต่ถ้าเราเจอกับลูกน้องที่ทำงานเข้าขากันไม่ได้เลย นี่ก็จะเป็นสาเหตุให้ผลงานที่เราต้องการนั้นไม่สามารถออกมาได้อย่างที่เราต้องการ

อ่านเพิ่มเติม “หัวหน้ากับลูกน้อง ใช่อยู่บนโลกคู่ขนาน ที่ไม่มีทางมาบรรจบกัน หรือเปล่า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑