การบริหารผลงาน ถ้าจะลำเอียง มันก็ลำเอียงวันยันค่ำ

ปัจจุบันนี้ ระบบบริหารผลงาน ถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า น่าจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยทำให้การบริหารผลงานขององค์กร ของหน่วยงาน และของพนักงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ อีกทั้งยังใช้ข้อเท็จจริงจากผลลัพธ์ที่วัดได้จริงมาใช้ในการบริหารผลงาน ซึ่งเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบการให้รางวัลผลงานพนักงาน ก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมมากขึ้นกว่าการประเมินผลงานแบบดั้งเดิมที่ใช้ความรู้สึกของผู้ประเมินล้วน ๆ

อ่านเพิ่มเติม การบริหารผลงาน ถ้าจะลำเอียง มันก็ลำเอียงวันยันค่ำ

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑