นิทานสอนใจ  เต่าชอบโอ้อวด

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุสหายกันสองรูปที่มักเถียงกันว่า ใครรูปหล่อกว่ากัน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า

อ่านเพิ่มเติม นิทานสอนใจ  เต่าชอบโอ้อวด

นิทานสอนใจ คู่แท้ ดอกหญ้า

วันนี้เอานิทานดี ๆ มาให้อ่านอีกหนี่งเรื่อง อ่านจากชื่อเรื่องแล้วอาจจะเหมือนเป็นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ แต่ถ้าอ่านให้ลึกลงไปกว่านี้ เราสามารถตีความให้เป็นเรื่องของโอกาสในชีวิตเราก็ได้เช่นกัน ลองอ่านดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม นิทานสอนใจ คู่แท้ ดอกหญ้า

นิทานสอนใจ ลูกเสือ กับ แม่เสือ

วันนี้เอานิทานดี ๆ มาให้อ่านกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เผื่อจะเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรแท้ และผลประโยชน์ ลองอ่านกันดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม นิทานสอนใจ ลูกเสือ กับ แม่เสือ

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑