โลกการทำงานยุคใหม่ ยังไงก็หนีความยืดหยุ่นไม่พ้น

ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารระดับสูงของหลายธุรกิจว่า เมื่อไหร่ที่โควิดเริ่มซาลง และกลายเป็นโรคปกติไป การทำงานขององค์กรจะเปลี่ยนไปอย่างไรจะยังคงยืดหยุ่นเหมือนเดิมหรือไม่ จะยังคงมีการทำงานที่บ้าน หรือทำงานแบบยืดหยุ่นเหมือนเดิมหรือไม่และ คำตอบที่ได้รับมากที่สุดก็คือ จะกลับมาสู่สภาพการทำงานแบบเดิม

อ่านเพิ่มเติม “โลกการทำงานยุคใหม่ ยังไงก็หนีความยืดหยุ่นไม่พ้น”

อยากสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอย่างได้ผล ต้องไม่ลืมหลักการต่อไปนี้

การตอบสนองความต้องการของพนักงานด้วยการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจต่างๆ และนำเอาหลักการมาประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน โดยการบริหารจัดการบริษัทให้มีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงิน และรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน อีกทั้งรางวัลที่จับต้องได้ และที่จับต้องไม่ได้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างผลงานให้กับองค์กรได้ตามที่เป้าหมายกำหนดไว้ จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่า ในการศึกษาเรื่องของแรงจูงใจนั้น เรามักจะศึกษาแต่มุมมองด้านความต้องการของคน เพื่อที่จะดูว่าคนเรานั้นต้องการอะไรบ้าง เพื่อเป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจ

อ่านเพิ่มเติม “อยากสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอย่างได้ผล ต้องไม่ลืมหลักการต่อไปนี้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑