จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ทุกวันนี้แม้ว่าจะมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดีขึ้น มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ เรื่องราวของการเลื่อนตำแหน่งก็ยังคงมีปัญหา สาเหตุมาจาก ผู้จัดการในองค์กรเองยังคงมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง และเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งอยู่พอสมควร สิ่งที่เป็นปัญหาหลัก ๆ ของการเลื่อนตำแหน่งอยู่หลักๆ 2 ประการก็คือ

อ่านเพิ่มเติม จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ถ้าจะจูงใจพนักงานให้ได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จงคิดให้มากกว่าแค่เรื่องเงิน

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ หรือแม้ว่ามีผลงานวิจัยออกมาให้เห็นกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการจูงใจพนักงาน ว่า เรื่องของเงินนั้น ไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ แต่องค์กร และผู้บริหารส่วนใหญ่ ก็ยังคงพยายามใช้เงิน มาเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม ถ้าจะจูงใจพนักงานให้ได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จงคิดให้มากกว่าแค่เรื่องเงิน

สรรหา คัดเลือกพนักงานอย่างไร ให้ได้คนที่ใช่

วันนี้ขอเขียนในประเด็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าทำงานในบริษัทสักหน่อย เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ ผมได้รับ Feedback มาจากลูกค้าหลายรายมากว่า หาคนยากมาก นอกจากหายากแล้ว พอหามาได้ ก็กลับกลายเป็นพนักงานที่ไม่เหมาะกับองค์กรไป หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักที จนไม่รู้จะทำอย่างไร ทั้ง ๆ ที่ก็มีผู้สมัครมาให้เลือกเยอะอยู่

อ่านเพิ่มเติม สรรหา คัดเลือกพนักงานอย่างไร ให้ได้คนที่ใช่

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑