ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง

ช่วงภาวะปกติผมก็ได้เห็นหลายองค์กรที่ทำสำรวจเรื่องของ Employee Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของพนักงาน บางแห่งก็ทำ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำนั้น ก็คือ ผู้บริหารต้องการที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ในการทำงานกับองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑