องค์กรมีสวัสดิการยืดหยุ่น เน้น Work Life Balance แต่พนักงานกลับไม่รู้สึก เป็นเพราะอะไร

ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรได้มีการใช้สวัสดิการในด้านของ Work Life Balance กันมากขึ้น รวมถึงมีสวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้พนักงานเลือกใช้ และบริหารจัดการตนเองได้ตามสถานการณ์ชีวิตของตนเอง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจ และรู้สึกว่า องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น ซึ่งพนักงานเองก็จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ตามสไตล์การใช้ชีวิต และการบริหารเวลาของตนเอง อ่านเพิ่มเติม “องค์กรมีสวัสดิการยืดหยุ่น เน้น Work Life Balance แต่พนักงานกลับไม่รู้สึก เป็นเพราะอะไร”

ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะโตไปเป็นผู้จัดการได้ทั้งหมด

องค์กรของท่านกำลังบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบผิดทางหรือไม่ กล่าวคือ มีเส้นทางความก้าวหน้าให้พนักงานเลือกแค่เพียงทางเดียว ก็คือ เติบโตไปเป็นผู้จัดการ เส้นทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นให้ไปอีก อ่านเพิ่มเติม “ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะโตไปเป็นผู้จัดการได้ทั้งหมด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑