อยาก Coach ลูกน้อง ไม่ยาก ถ้าเข้าใจผู้เรียน

ปัจจุบันนี้เรื่องของการสอนงาน หรือภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า Coach นั้น เริ่มเป็นที่แพร่หลายกันมากขึ้น Coach เกิดขึ้นในทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีอาชีพที่เป็น Coach กันจริงๆ ก็มีเกิดขึ้นมากมาย แต่อย่างไรก็ดี ในองค์กรของเราเอง เราก็ต้องการ Coach เช่นกัน โดยปกติคนที่จะทำหน้าที่เป็น Coach ให้กับพนักงานที่อยู่ในองค์กรนั้นส่วนใหญ่ก็คือ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ระดับต่างๆ ในองค์กรนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม “อยาก Coach ลูกน้อง ไม่ยาก ถ้าเข้าใจผู้เรียน”

Pay for Performance คืออะไรกันแน่

มีหลายองค์กรในช่วงนี้ประกาศนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนออกมาอย่างชัดเจนว่า ในปีถัดไป เราจะเอาระบบ Pay for Performance มาใช้อย่างจริงจัง จะให้รางวัลโดยอาศัยผลงานของพนักงานจริง ๆ จะมีการเชื่อมโยงระบบการขึ้นเงินเดือน และโบนัส กันตามผลงานของพนักงานอย่างเข้มข้น อีกทั้งยังจะมีการนำเอา Incentive ตามผลงานมาให้กับกลุ่มงานที่ไม่ใช่กลุ่มงานขายด้วย

อ่านเพิ่มเติม “Pay for Performance คืออะไรกันแน่”

จะทำอย่างไรให้พนักงานในองค์กรของเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทางธุรกิจต่างก็อยากให้พนักงานของตนทำงานอย่างมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร เพราะการที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของงาน หรือเจ้าขององค์กร ก็จะทำให้พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท และมีความรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ แต่ในทางปฏิบัติจะมีพนักงานสักกี่คนในองค์กรที่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม “จะทำอย่างไรให้พนักงานในองค์กรของเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑