ถ้าลูกน้องผลงานออกมาไม่ดี สาเหตุมาจากไหน และจะโทษใครดี

เมื่อวานนี้ได้เขียนถึงวิธีการบริหารจัดการของผู้จัดการที่มีต่อลูกน้องที่ผลงานไม่ดีว่าทำกันอย่างไรบ้าง วันนี้จะมาต่อในเรื่องที่ว่า ถ้าลูกน้องของเราผลงานออกมาไม่ดี ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนั้น อะไร และ ใครที่เป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าลูกน้องผลงานออกมาไม่ดี สาเหตุมาจากไหน และจะโทษใครดี”

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี แต่ทำไมเวลานำมาใช้จริง กลับไม่สำเร็จตามที่ต้องการ

ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะนำพาธุรกิจของเราให้ไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น องค์กรต่างๆ ในยุคนี้ จึงพยายามที่จะวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับธุรกิจของตน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ กล่าวคือ สามารถที่จะดึงดูด พัฒนา รักษา และจูงใจ พนักงานให้สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม “ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี แต่ทำไมเวลานำมาใช้จริง กลับไม่สำเร็จตามที่ต้องการ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑