อยากเติบโต เลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่อยากรับผิดชอบเพิ่ม

มุมมอง และความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งนั้น บางองค์กรยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก คือ พนักงานเข้าใจว่า ทำงานครบตามจำนวนปีที่กำหนด ก็ควรจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไป และพอได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว ก็ต้องได้เงินเดือนสูงขึ้นตามตำแหน่งที่เลื่อนสูงขึ้น แต่พอคุยถึงเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบ กลับตอบว่า ก็ทำงานเหมือนเดิมก็น่าจะเพียงพอแล้ว ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “อยากเติบโต เลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่อยากรับผิดชอบเพิ่ม”

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้พนักงานรู้สึกถึงการยอมรับจากนาย

การที่พนักงานมาทำงานในองค์กร เขาไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินเดือนค่าตอบแทนในการทำงานเพียงอย่างเดียว มีหลายๆ ครั้งที่ทำสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน หรือ ทำสำรวจความผูกพันของพนักงานแล้ว พบว่า พนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเงินเดือนค่าตอบแทนมีปัญหาอะไร แต่สิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกไม่อยากทำงานที่นี่ก็คือ ความรู้สึกที่ได้รับจากนายของตนเองมากกว่า อ่านเพิ่มเติม “สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้พนักงานรู้สึกถึงการยอมรับจากนาย”

เรียนเก่ง แต่ยังขาดความรู้และทักษะสมัยใหม่ จึงยังไม่ได้งาน

มีเสียงบ่นกันมาจากหลายบริษัทว่า หาพนักงานมาก โดยเฉพาะเด็กที่จบการศึกษาใหม่ หาไม่ได้เลย พอสอบถามว่า ที่หาไม่ได้เป็นเพราะไม่มีเด็กมาสมัครหรือเป็นเพราะเราเลือกมากเกินไป คำตอบที่ได้ก็คือ มีเด็กมาสมัครเยอะ ตลาดยังมีเด็กที่จบการศึกษาใหม่ และยังต้องการมีงานทำอยู่มากสมควร แต่ที่บริษัทไม่สามารถรับได้ ก็เพราะเด็กส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะสำคัญในการทำงาน อ่านเพิ่มเติม “เรียนเก่ง แต่ยังขาดความรู้และทักษะสมัยใหม่ จึงยังไม่ได้งาน”

ก็ยังมีผู้จัดการที่มองว่า การบริหารคนเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคล ไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดการ

เรื่องของการบริหารคนในองค์กรในยุคนี้ ความเชื่อต่างๆ ที่เคยปรากฏในอดีต ก็เริ่มที่จะหายไป และปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผู้จัดการสายงานต่างก็เริ่มเข้าใจดีว่า การบริหารพนักงานที่อยู่ในการควบคุมของตนเองนั้น เป็นหน้าที่ของผู้จัดการเอง ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบุคคลโดยตรง อ่านเพิ่มเติม “ก็ยังมีผู้จัดการที่มองว่า การบริหารคนเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคล ไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดการ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑