ทักษะการบริหารคนที่ต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการทำงานแบบ Remote Workplace

แนวโน้มของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2565 นี้ หลังจากที่เราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 กันมาสองปีกว่า วิธีคิด และวิธีการทำงานของพนักงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก พนักงานเริ่มมองเห็นแล้วว่า งานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต และเริ่มต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากมีการเรียกร้องขอให้องค์กรทำระบบทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ หรือจากที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ให้พนักงานได้มีการออกแบบและวางแผนการทำงานของตนเองได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “ทักษะการบริหารคนที่ต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการทำงานแบบ Remote Workplace”

พนักงานต้องการให้สถานที่ทำงาน เป็นอย่างไร

วันนี้ผมนำเอาผลการสำรวจอีกฉบับหนึ่งมาสรุปให้อ่านกันครับ เป็นผลการสำรวจที่ถูกเขียนขึ้นในบทความที่มีชื่อว่า What Employees Want Most from Their Workspaces ในนิตยสาร Harvard Business Review เมื่อเดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนบทความนี้ก็คือ Jeanne C. Meister อ่านเพิ่มเติม “พนักงานต้องการให้สถานที่ทำงาน เป็นอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑