ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังคนในอนาคตที่เราควรจะตระหนัก (Future Workforce)

หลายองค์กรช่วงนี้กำลังคิดถึงเรื่องของการวางแผนกำลังคนกันในปีถัดๆ ไป ซึ่งการวางแผนกำลังคนในยุคนี้ จะแตกต่างอย่างมากกับแนวทางในการวางแผนกำลังคนในอดีต ซึ่งเน้นไปที่อัตรากำลังคนจริงๆ กล่าวคือ เมื่อมีการเพิ่มเป้าหมายยอดขาย กำไร หรือผลผลิตในด้านต่างๆ เราก็มักจะคิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนอัตรากำลังคนที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในปีถัดๆ ไป

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังคนในอนาคตที่เราควรจะตระหนัก (Future Workforce)”

เมื่อประชากรสูงวัยมากขึ้นในอนาคต HR ต้องวางแผนเรื่องคนในองค์กรให้ดี

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อ่านบทความและข้อเขียนเกี่ยวกับประชากรสูงวัยของโลกเราจากวารสาร Harvard Business Review ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลช่วงอายุของประชากรโลก และพบว่า นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ประชากรที่มีอายุประมาณ 60 ขึ้นไปนั้น มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนมากขึ้น และเติบโตเร็วว่าสัดส่วนของประชากรในวัยทำงาน (20-59ปี) เขาประมาณการว่า เมื่อถึงปี 2050 ประชากรสูงวัย จะสูงขึ้นถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2000 ซึ่งในขณะที่ประชากรในวัยทำงานนั้นสูงขึ้นเพียง 1.5 เท่าจากปี 2000 เท่านั้น

พอเห็นแบบนี้ ก็เลยมานั่งหาข้อมูลของประเทศไทยบ้างว่าเป็นอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อประชากรสูงวัยมากขึ้นในอนาคต HR ต้องวางแผนเรื่องคนในองค์กรให้ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑