4 มิติของ Work-Life Balance ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เรื่องราวของ Work Life Balance นั้น ถ้าเราตีความง่ายๆ ก็เหมือนกับว่า เป็นความสมดุลของชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว แต่ Stewart D. Friedman ซึ่งเป็นศาตราจารย์ด้าน การบริหารจัดการ ที่ Wharton School ได้ระบุว่า เรื่องของ Work Life Balance นั้น จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 มิติดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “4 มิติของ Work-Life Balance ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง”

องค์กรมีสวัสดิการยืดหยุ่น เน้น Work Life Balance แต่พนักงานกลับไม่รู้สึก เป็นเพราะอะไร

ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรได้มีการใช้สวัสดิการในด้านของ Work Life Balance กันมากขึ้น รวมถึงมีสวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้พนักงานเลือกใช้ และบริหารจัดการตนเองได้ตามสถานการณ์ชีวิตของตนเอง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจ และรู้สึกว่า องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น ซึ่งพนักงานเองก็จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ตามสไตล์การใช้ชีวิต และการบริหารเวลาของตนเอง อ่านเพิ่มเติม “องค์กรมีสวัสดิการยืดหยุ่น เน้น Work Life Balance แต่พนักงานกลับไม่รู้สึก เป็นเพราะอะไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑