ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่บ้านของพนักงาน

ช่วงนี้เรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากขึ้นก็คือ เรื่องของนโยบายการทำงานที่บ้าน ที่หลายบริษัทเริ่มให้พนักงานใช้กันไปบ้างแล้ว และเริ่มเห็นผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแล้ว ซึ่งผลเหล่านี้ ชาว HR และผู้จัดการที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็คงต้องหาแนวทางในการเข้าไปแก้ไขกันต่อไปนะครับ อ่านเพิ่มเติม “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่บ้านของพนักงาน”

ช่วงเวลาทำงานที่บ้านแบบนี้ วินัยในตนเองสำคัญที่สุด

ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงการทำงานที่บ้านกันมากขึ้น ภาครัฐเองก็ออกมาตรการออกมาชัดเจนในการขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอง และภาคเอกชน ให้ทำงานที่บ้านกัน โดยไม่ต้องออกมาสถานที่ทำงาน สำหรับงานที่พอจะทำงานที่บ้านกันได้ อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาทำงานที่บ้านแบบนี้ วินัยในตนเองสำคัญที่สุด”

ถ้าต้องทำงานที่บ้าน ควรจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง

ช่วงนี้คงไม่มีใครที่ไม่ติดตามข่าว Covid19 การแพร่ระบาดก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรเองต้องมีมาตรการที่ชัดเจนมากๆ สำหรับการบริหารพนักงานในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จะต้องมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจน และต้องมีการกำหนดมาตรการในการทำงานในด้านต่างๆ ที่จะตามออกมา อ่านเพิ่มเติม “ถ้าต้องทำงานที่บ้าน ควรจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง”

ผลกระทบของการให้พนักงานทำงานที่บ้าน ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมกันก่อน

ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเริ่มนำนโยบายการทำงานจากที่บ้านมาใช้ในบริษัท โดยเริ่มจากให้พนักงานสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ 1 วันในสัปดาห์ และมาทำงานที่บริษัท 4 วัน ซึ่งสอบถามผู้บริหารบริษัทไปว่าผลเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ก็คือ ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่พอใช้นโยบายนี้ไปสักพักใหญ่ ผู้บริหารก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่วัดได้อย่างชัดเจนก็คือ ผลผลิตต่อหน่วย หรือ Productivity ในภาพรวมกลับลดลง เมื่อเทียบกับก่อนใช้นโยบายนี้ อ่านเพิ่มเติม “ผลกระทบของการให้พนักงานทำงานที่บ้าน ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมกันก่อน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑