Work from anywhere นโยบายที่สามารถบริหารคนได้ไกลกว่าที่คิด

เดี๋ยวนี้คำว่า Work from home หรือ Work from anywhere เป็นที่รู้จัก และพูดคุยกันมากขึ้นทั้งในกลุ่มผู้บริหารองค์กร และกลุ่มพนักงานเอง ที่มองว่า งานของบริษัทน่าจะมีโอกาสที่เปิดให้ทำงานจากที่ไหนก็ได้เช่นกัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และงานบางงานที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามานั่งทำงานในบริษัทอีกต่อไป แต่ก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “Work from anywhere นโยบายที่สามารถบริหารคนได้ไกลกว่าที่คิด”

สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere

ปัจจุบันนี้คำว่า Work from Home ก็น่าจะกลายเป็นวิธีการทำงานที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก covid19 ที่เกิดขึ้นเลยทำให้การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติไป จริงๆ แล้วนโยบายนี้เริ่มต้นกันมาสักพักใหญ่แล้วก่อนที่จะมี Covid19 ก็มีหลายองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพียงแต่จำกัดอยู่ในบางธุรกิจเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑