อยากสร้าง Wellbeing ที่ดีในองค์กร ต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่

ผมเขียนเรื่องราวของ Well-being ของพนักงานไป ก็มีผู้อ่านเขียนอีเมล์เข้ามาสอบถามกันว่า แล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องสร้างและทำให้พนักงานรู้สึกถึงความผาสุกในการทำงานกับองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล หรือหัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานเอง

อ่านเพิ่มเติม “อยากสร้าง Wellbeing ที่ดีในองค์กร ต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่”

Well-Being ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีผลกับผลงานของพนักงานอย่างไร

ยุคนี้การแข่งขันในการว่าจ้างคนเก่ง การเก็บรักษาคนเก่ง  ๆ ไว้กับองค์กร ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลจากการที่มีพนักงานลาออกมากมายหลังโควิด ทำให้องค์กรและผู้บริหารต่างหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานมากขึ้น เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับองค์กรไปนาน ๆ

อ่านเพิ่มเติม “Well-Being ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีผลกับผลงานของพนักงานอย่างไร”

สวัสดิการด้าน Well-Being ที่น่าสนใจที่องค์กรจัดให้กับพนักงานในช่วงปี 2020-2021

จากงานสำรวจสวัสดิการที่ชื่อว่า คือ Health and wellbeing at work 2021 ของ CIPD ที่เพิ่งออกมาในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากประเด็นมาตรการทางด้านการบริหารจัดการพนักงานและการทำงานที่มีผลกระทบมาจาก Covid19 แล้ว ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน (Well-Being) ว่าในปี 2020-2021 ที่โควิดกำลังระบาดนั้น องค์กต่างๆ ทั่วโลกเขาจัดสวัสดิการด้านนี้ให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง ก็เลยนำมาให้อ่านกัน

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการด้าน Well-Being ที่น่าสนใจที่องค์กรจัดให้กับพนักงานในช่วงปี 2020-2021”

รูปแบบสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงาน ที่น่าสนใจ (Health and Wellness)

ในประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดิการทางด้านการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นที่นิยมกันมาก ในบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นในปัจจุบัน แต่ในอนาคตผมคิดว่า แนวโน้มของสวัสดิการพนักงานที่น่าจะมีขึ้นในองค์กร ก็น่าจะเน้นไปทางสุขภาพ เพราะถือเป็นแนวโน้มที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ อ่านเพิ่มเติม “รูปแบบสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงาน ที่น่าสนใจ (Health and Wellness)”

คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน (Burnout) จะมีอาการอย่างไร

โดยทั่วไปคนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานบางคน ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังเหนื่อย บางคนคิดว่าเป็นอาการทางกาย หรืออาจจะไม่สบายปกติ แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ มันเรื้อรัง และไม่ยอมหายจากอาการดังกล่าวสักที เราลองมาดูอาการของคนที่เริ่มจะเหนื่อยล้าจากการทำงานว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราได้บ้าง อ่านเพิ่มเติม “คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน (Burnout) จะมีอาการอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑