สวัสดิการด้าน Well-Being ที่น่าสนใจที่องค์กรจัดให้กับพนักงานในช่วงปี 2020-2021

จากงานสำรวจสวัสดิการที่ชื่อว่า คือ Health and wellbeing at work 2021 ของ CIPD ที่เพิ่งออกมาในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากประเด็นมาตรการทางด้านการบริหารจัดการพนักงานและการทำงานที่มีผลกระทบมาจาก Covid19 แล้ว ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน (Well-Being) ว่าในปี 2020-2021 ที่โควิดกำลังระบาดนั้น องค์กต่างๆ ทั่วโลกเขาจัดสวัสดิการด้านนี้ให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง ก็เลยนำมาให้อ่านกัน

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการด้าน Well-Being ที่น่าสนใจที่องค์กรจัดให้กับพนักงานในช่วงปี 2020-2021”

รูปแบบสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงาน ที่น่าสนใจ (Health and Wellness)

ในประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดิการทางด้านการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นที่นิยมกันมาก ในบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นในปัจจุบัน แต่ในอนาคตผมคิดว่า แนวโน้มของสวัสดิการพนักงานที่น่าจะมีขึ้นในองค์กร ก็น่าจะเน้นไปทางสุขภาพ เพราะถือเป็นแนวโน้มที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ อ่านเพิ่มเติม “รูปแบบสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงาน ที่น่าสนใจ (Health and Wellness)”

คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน (Burnout) จะมีอาการอย่างไร

โดยทั่วไปคนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานบางคน ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังเหนื่อย บางคนคิดว่าเป็นอาการทางกาย หรืออาจจะไม่สบายปกติ แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ มันเรื้อรัง และไม่ยอมหายจากอาการดังกล่าวสักที เราลองมาดูอาการของคนที่เริ่มจะเหนื่อยล้าจากการทำงานว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราได้บ้าง อ่านเพิ่มเติม “คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน (Burnout) จะมีอาการอย่างไร”

สวัสดิการทางด้านสุขภาพกาย อาจจะเริ่มไม่เพียงพอแล้ว

ได้อ่านนิตยสาร HR Magazine ฉบับเดือน กันยายน 2018 มีบทความหนึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการ ชื่อบทความว่า Working well เขียนโดย Theresa Agovino ได้ระบุในบทความว่า สวัสดิการในเรื่องของกายภาพ และสุขภาพทางกายของพนักงานนั้น เริ่มที่จะไม่เพียงพอ จะต้องเน้นไปที่สุขภาพองค์รวมมากกว่า ก็คือ ต้องมีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการทางด้านสุขภาพกาย อาจจะเริ่มไม่เพียงพอแล้ว”

ถ้าการปรับค่าจ้างไม่ได้ผล ก็คงต้องปรับเปลี่ยนสวัสดิการกันบ้าง

เรื่องของการเก็บรักษาพนักงานที่เก่งๆ มีความสามารถไว้ทำงานกับองค์กรนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยั่งยืน เพราะการที่ธุรกิจไม่สามารถเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้นั้น ย่อมทำให้การทำงานเกิดการขาดช่วง ผลงานขององค์กรอาจจะมีขึ้นๆ ลงๆ และยากที่จะควบคุมได้ ดังนั้น เป้าหมายที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นอกจากการหาคนเก่ง แล้ว ก็คือ การเก็บคนเก่งๆ ไว้ให้ทำงานกับองค์กรให้นานที่สุดนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม “ถ้าการปรับค่าจ้างไม่ได้ผล ก็คงต้องปรับเปลี่ยนสวัสดิการกันบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑