พื้นฐานของ Well-Being ในการสร้างความผูกพันพนักงาน ทำอย่างไร

เมื่อวานนี้ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ Well-Being กับชีวิตของเราเอง วันนี้จะเอาแนวคิดนี้มาเชื่อมโยงกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ว่าถ้าใช้ 5 ปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อวานนี้  เพื่อมาสร้างความผูกพันของพนักงานได้ต้องคิด และเชื่อมโยงแต่ละปัจจัยในเรื่องของอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “พื้นฐานของ Well-Being ในการสร้างความผูกพันพนักงาน ทำอย่างไร”

อยากสร้าง Wellbeing ที่ดีในองค์กร ต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่

ผมเขียนเรื่องราวของ Well-being ของพนักงานไป ก็มีผู้อ่านเขียนอีเมล์เข้ามาสอบถามกันว่า แล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องสร้างและทำให้พนักงานรู้สึกถึงความผาสุกในการทำงานกับองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล หรือหัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานเอง

อ่านเพิ่มเติม “อยากสร้าง Wellbeing ที่ดีในองค์กร ต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่”

ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Employee wellbeing ที่ดี

คำว่า Employee Wellbeing มีขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ช่วงแรกๆ เป็นเหมือนแนวคิดที่อาจจะยังไม่ค่อยมีองค์กรใดที่ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากนัก เนื่องจากในยุคสิบปีที่แล้ว สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจจะยังไม่เครียดขนาดทุกวันนี้ การทำงานส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทเองก็มองว่าตนเองก็มีการจัดระบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างดีแล้ว

อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Employee wellbeing ที่ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑