4 คำถามที่ผู้นำองค์กรต้องตอบให้ได้ ถ้าอยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

องค์กรทุกแห่งที่จัดตั้งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร หรือ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรก็ตาม ผู้บริหารที่เข้ามาบริหารองค์กรเหล่านี้ ต่างก็ต้องการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่หลายองค์กรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ก็เพราะ ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรไม่สามารถที่จะตอบคำถาม 4 ข้อได้อย่างชัดเจนและลึกมากพอ

อ่านเพิ่มเติม “4 คำถามที่ผู้นำองค์กรต้องตอบให้ได้ ถ้าอยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑