แนวทางการ Upskill สำหรับกำลังคนในอนาคต (Future Workforce)

อ้างอิงจากบทความที่ผมได้อ่านจาก Harvard Business Review ชื่อบทความว่า AT&T, Retraining, and the Workforce of Tomorrow ซึ่งจัดทำและเขียนโดย William R. Kerr, Joseph B. Fuller และ Carl Kreitzberg เป็นบทความที่ถูกเขียนขึ้นเป็น Case Study ของบริษัท AT&T ในเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับความรู้และทักษะของกำลังคนในอนาคตของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการ Upskill สำหรับกำลังคนในอนาคต (Future Workforce)”

แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรปีหน้า ในช่วงเวลาที่งบประมาณถูกจำกัด

แนวโน้มของการวางแผน บริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2021 นั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลายองค์กรมีการปรับลดงบประมาณทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและก็ ยังไม่รู้ว่าจะดีขึ้นในเมื่อไหร่ จึงเป็นผลทำให้หลายองค์กรต้องพยายามรัดเข็มขัด เพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้ธุรกิจของตนอยู่รอดจนถึงวันที่เศรษฐกิจดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรปีหน้า ในช่วงเวลาที่งบประมาณถูกจำกัด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑