6 ขั้นตอนในการวางแผน upskill พนักงานในองค์กร

ในช่วงวิกฤติแบบนี้ หลายองค์กรใช้โอกาสที่งานน้อยลงนี้ เป็นช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากส่วนหนี่งก็คือ ธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องอยู่รอดให้ได้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจใหม่กันหมด เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดให้ได้ ซึ่งแผนธุรกิจใหม่เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในองค์กรในการผลักดัน และสร้างผลงานให้ได้ตามแผน และปัจจัยสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือ ความรู้และทักษะของพนักงานมีเพียงพอที่จะทำงานตามแผนธุรกิจใหม่หรือไม่ การ upskill ก็เลยต้องเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “6 ขั้นตอนในการวางแผน upskill พนักงานในองค์กร”

สิ่งที่มักถูกเข้าใจผิด ในเรื่องการ Reskills/Upskills

เมื่อสองวันก่อนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการ Reskills/Upskills ไป ก็มีประเด็นคำถามและข้อซักถามมาจากท่านผู้อ่าน ว่าที่องค์กรยังไม่ค่อยเข้าใจสองคำนี้ แถมผู้บริหารยังเข้าใจไปกันคนละทางเลย วันนี้ก็เลยนำมาเขียนให้อ่านกันครับ

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่มักถูกเข้าใจผิด ในเรื่องการ Reskills/Upskills”

เรียนเก่ง แต่ยังขาดความรู้และทักษะสมัยใหม่ จึงยังไม่ได้งาน

มีเสียงบ่นกันมาจากหลายบริษัทว่า หาพนักงานมาก โดยเฉพาะเด็กที่จบการศึกษาใหม่ หาไม่ได้เลย พอสอบถามว่า ที่หาไม่ได้เป็นเพราะไม่มีเด็กมาสมัครหรือเป็นเพราะเราเลือกมากเกินไป คำตอบที่ได้ก็คือ มีเด็กมาสมัครเยอะ ตลาดยังมีเด็กที่จบการศึกษาใหม่ และยังต้องการมีงานทำอยู่มากสมควร แต่ที่บริษัทไม่สามารถรับได้ ก็เพราะเด็กส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะสำคัญในการทำงาน อ่านเพิ่มเติม “เรียนเก่ง แต่ยังขาดความรู้และทักษะสมัยใหม่ จึงยังไม่ได้งาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑