ในยุคนี้มีสาเหตุหลักอะไรบ้าง ที่ทำให้พนักงานลาออกจากบริษัท

มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเรื่องของสาเหตุของการลาออกของพนักงานว่า จริงๆ แล้วที่พนักงานลาออกจากองค์กรนั้น มีสาเหตุหลัก มาจากอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้นำสาเหตุเหล่านั้นมาเตรียมการป้องกัน และแก้ไข สิ่งต่างๆ ในองค์กร ที่เป็นสาเหตุให้พนักงานไม่อยากอยู่ทำงานกับบริษัท

อ่านเพิ่มเติม “ในยุคนี้มีสาเหตุหลักอะไรบ้าง ที่ทำให้พนักงานลาออกจากบริษัท”

ถ้าไม่มีพนักงานลาออกจากองค์กรเลย จะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้าง

หลายๆ องค์กรตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ที่ อัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร โดยมีการกำหนดอัตรามาตรฐานไว้ที่อัตราเดียวกับอุตสาหกรรมบ้าง หรือกำหนดให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาบ้าง แต่ผมยังไม่เคยเห็นองค์กรไหนที่กำหนดเป้าหมายอัตราการลาออกของพนักงานเท่ากับ 0 จริงๆ นะครับ

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าไม่มีพนักงานลาออกจากองค์กรเลย จะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้าง”

ในยุคนี้ อัตราการลาออกของพนักงาน ยิ่งน้อยยิ่งดีจริงหรือ

เป้าหมายของการทำงานตัวหนึ่ง ซึ่ง HR บ้านเราส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลงานตัวหนึ่งก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร ซึ่งอัตราการลาออกนี้ นายจ้างส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ คำถามก็คือ ตัวเลขอัตราการลาออกนั้นยิ่งน้อย ยิ่งดีจริงหรือ

อ่านเพิ่มเติม ในยุคนี้ อัตราการลาออกของพนักงาน ยิ่งน้อยยิ่งดีจริงหรือ

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑