ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี

แม้ว่าช่วงนี้องค์กรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกสักเท่าไหร่ เนื่องจากเรื่องของงบประมาณ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงมีการกำหนดงบประมาณในการอบรมไว้ และยังคงรักษานโยบายในการพัฒนาพนักงานไว้ แม้ว่าอาจจะไม่มากเหมือนตอนที่เศรษฐกิจดีๆ ก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม “ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน

เมื่อพนักงานเข้ามาทำงานกับองค์กรเรา เราย่อมต้องการให้เขาสร้างผลงานให้กับองค์กร และปัจจัยที่จะทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างดี ก็คือ พนักงานจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน”

แม้ในช่วงวิกฤติ ก็ยังสามารถพัฒนาพนักงานได้

มีหลายองค์กรที่ยังคงนโยบายในการพัฒนาพนักงานแม้ว่าจะอยู่ในช่วง Covid19 ก็ตาม บางองค์กรมีนโยบายว่าแม้จะไม่ค่อยมีงานเข้ามามากนัก แต่สิ่งที่ต้องยังคงดำเนินการให้เหมือนเดิมก็คือ การพัฒนาพนักงาน พนักงานทุกคนจะยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากองค์กร อ่านเพิ่มเติม “แม้ในช่วงวิกฤติ ก็ยังสามารถพัฒนาพนักงานได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑