3 เสาหลักของ Total Reward สำหรับพนักงาน ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

เรื่องของค่าตอบแทนรวม หรือ Total Reward นั้น ปัจจุบันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากทั้งในมุมมองของพนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กร และในมุมขององค์กรที่ต้องการพนักงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงานด้วย ทางด้านพนักงานเอง ก็ต้องการค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แข่งขันได้กับตลาด ทางด้านนายจ้างเองต้องการระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูดพนักงานเก่งๆ เข้ามาทำงาน และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “3 เสาหลักของ Total Reward สำหรับพนักงาน ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑