เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 3

ผ่านไปแล้วสองตอน สำหรับเรื่องของวิธีการวิเคราะห์ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลัก CAP จากหนังสือ Aha Performance เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ เราคุยในไปแล้วในเรื่องของ C – Clarity และ A – Attainability วันนี้จะมาต่อตัวสุดท้ายกันก็คือ P – Payoff ซึ่งก็คือ ถ้าทำงานนี้แล้วจะได้อะไร คุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ ซึ่งคุ้มหรือไม่คุ้มนั้น ก็จะแตกต่างกันออกไปในความต้องการของพนักงานแต่ละคน

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 3”

เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 2

บทความที่แล้วได้เขียนถึงเรื่องของสาเหตุว่าทำไมพนักงานบางคนถึงทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการ หรือที่เรามอบหมายให้ไป ซึ่งเราใช้ CAP เป็นหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแรกก็คือ C ซึ่งก็คือ Clarity ซึ่งหมายถึงความชัดเจนและเข้าใจตรงกันในงานที่มอบหมายไป พนักงานกับผู้จัดการจะต้องเห็นภาพผลสำเร็จของงานที่ตรงกัน

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 2”

ปัญหาไม่รู้จบ ของการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้

ยังจำได้ว่าตั้งแต่สมัยเรียนจบมาใหม่ ๆ เข้าทำงานแห่งแรก บริษัทก็มีการชี้แจงตัวชี้วัดผลงานให้กับพนักงานรับทราบว่า จะต้องทำผลงานอะไร วัดกันอย่างไร และต้องเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมาก ว่า สิ่งที่เรียนมา กำลังจะได้เอามาใช้งานจริงแล้ว จากนั้นก็ทำงานภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานมาโดยตลอด

อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาไม่รู้จบ ของการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้”

คำที่ฟังแล้วดูดี แต่สร้างความสับสนให้กับพนักงานเรื่องเป้าหมายผลงาน

ในการกำหนดเป้าหมายผลงานที่ดีนั้น จะต้องมีความชัดเจน พนักงานและผู้จัดการจะต้องมองเห็นภาพผลลัพธ์เดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเหมือนกันในการที่จะทำภาพผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจนระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา

อ่านเพิ่มเติม “คำที่ฟังแล้วดูดี แต่สร้างความสับสนให้กับพนักงานเรื่องเป้าหมายผลงาน”

มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan

สิ่งหนี่งที่องค์กรทั่วไปมักจะมุ่งเน้นเวลาที่ทำระบบบริหารผลงาน ก็คือ การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ทุกองค์กรจะพยายามที่จะกำหนดตัวชี้วัดผลงานในทุกระดับขององค์กรขึ้นมา โดยเริ่มกันตั้งแต่ตัวชี้วัดผลงานขององค์กร ไล่ลงมายังหน่วยงาน และลงมายังตำแหน่งงาน เพื่อให้ไปหาพนักงานแต่ละคน ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน อ่านเพิ่มเติม “มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑