ทำไมผลงานของพนักงาน กับผลงานขององค์กรถึงไปกันคนละทาง

กลางปีแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ องค์กรจะต้องทำกันก็คือ ประเมินผลงานพนักงานช่วงกลางปี ซึ่งสำหรับบริษัทที่มีการประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง นี่ก็คือการประเมินผลงานครั้งแรกในปี ประเด็นหนึ่งที่หลายๆ องค์กรมักจะมองในเรื่องของผลงานพนักงาน ก็คือ มองผลงานพนักงานแยกกับผลงานขององค์กร ผลก็คือ เวลาประเมินผลงานงานพนักงาน ก็จะมีพนักงานที่มีผลงานในเกณฑ์ดีเยี่ยมอยู่มากมาย แต่ผลงานขององค์กรกลับไม่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเหมือนของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมผลงานของพนักงาน กับผลงานขององค์กรถึงไปกันคนละทาง”

พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่

ในการที่จะบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือแผนงานที่ต้องการนั้น ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอน จะต้องอาศัยพนักงานในทุกระดับ และทุกคนในองค์กรที่จะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยทั่วไปทุกองค์กรในปัจจุบันมักจะมีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะวางแผนกลยุทธ์เหล่านี้ คำถามก็คือ หลังจากที่กลับจากประชุมกันแล้ว แผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น มีการนำมาถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานในทุกระดับหรือไม่ หรือทิ้งไว้ในห้องประชุมเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่”

เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 3

ผ่านไปแล้วสองตอน สำหรับเรื่องของวิธีการวิเคราะห์ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลัก CAP จากหนังสือ Aha Performance เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ เราคุยในไปแล้วในเรื่องของ C – Clarity และ A – Attainability วันนี้จะมาต่อตัวสุดท้ายกันก็คือ P – Payoff ซึ่งก็คือ ถ้าทำงานนี้แล้วจะได้อะไร คุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ ซึ่งคุ้มหรือไม่คุ้มนั้น ก็จะแตกต่างกันออกไปในความต้องการของพนักงานแต่ละคน

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 3”

เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 2

บทความที่แล้วได้เขียนถึงเรื่องของสาเหตุว่าทำไมพนักงานบางคนถึงทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการ หรือที่เรามอบหมายให้ไป ซึ่งเราใช้ CAP เป็นหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแรกก็คือ C ซึ่งก็คือ Clarity ซึ่งหมายถึงความชัดเจนและเข้าใจตรงกันในงานที่มอบหมายไป พนักงานกับผู้จัดการจะต้องเห็นภาพผลสำเร็จของงานที่ตรงกัน

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 2”

ปัญหาไม่รู้จบ ของการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้

ยังจำได้ว่าตั้งแต่สมัยเรียนจบมาใหม่ ๆ เข้าทำงานแห่งแรก บริษัทก็มีการชี้แจงตัวชี้วัดผลงานให้กับพนักงานรับทราบว่า จะต้องทำผลงานอะไร วัดกันอย่างไร และต้องเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมาก ว่า สิ่งที่เรียนมา กำลังจะได้เอามาใช้งานจริงแล้ว จากนั้นก็ทำงานภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานมาโดยตลอด

อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาไม่รู้จบ ของการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑