คำที่ฟังแล้วดูดี แต่สร้างความสับสนให้กับพนักงานเรื่องเป้าหมายผลงาน

ในการกำหนดเป้าหมายผลงานที่ดีนั้น จะต้องมีความชัดเจน พนักงานและผู้จัดการจะต้องมองเห็นภาพผลลัพธ์เดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเหมือนกันในการที่จะทำภาพผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจนระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา

อ่านเพิ่มเติม “คำที่ฟังแล้วดูดี แต่สร้างความสับสนให้กับพนักงานเรื่องเป้าหมายผลงาน”

มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan

สิ่งหนี่งที่องค์กรทั่วไปมักจะมุ่งเน้นเวลาที่ทำระบบบริหารผลงาน ก็คือ การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ทุกองค์กรจะพยายามที่จะกำหนดตัวชี้วัดผลงานในทุกระดับขององค์กรขึ้นมา โดยเริ่มกันตั้งแต่ตัวชี้วัดผลงานขององค์กร ไล่ลงมายังหน่วยงาน และลงมายังตำแหน่งงาน เพื่อให้ไปหาพนักงานแต่ละคน ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน อ่านเพิ่มเติม “มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan”

เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

ผมเชื่อว่าต้นปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็ยังง่วนอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ตั้งแต่เป้าหมายระดับองค์กร หน่วยงาน และเป้าหมายรายบุคคล สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ กับองค์กรที่พยายามกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานก็คือ เป้าหมายของการทำงานนั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกัน หรือเชื่อมโยงถึงกันน้อยมาก มีแต่ต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายกันเอง โดยที่ไม่พิจารณาเลยว่า เป้าหมายขององค์กรคืออะไร เป้าหมายของเรานั้นสอดคล้องกับองค์กรหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน”

การตั้งเป้าหมายที่ดี จะต้องสามารถวัดผลได้จริง

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาอีกครั้งกับบทความใน prakal.com เพจความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล บทความนี้เป็นบทความแรกของปี 2563 ซึ่งก็น่าจะเหมือนกันในทุกบริษัทก็คือ ต้นปีแบบนี้ก็ต้องมีการคุยกันถึงเรื่องของเป้าหมายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน และพนักงานแต่ละคน อ่านเพิ่มเติม “การตั้งเป้าหมายที่ดี จะต้องสามารถวัดผลได้จริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑