ถ้าอยากให้คนเก่งอยู่ทำงานกับเราต่อไป ต้องไม่ลืมสิ่งต่อไปนี้

เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน และมีเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามามากแค่ไหนก็ตาม ทุกองค์กรก็ยังคงต้องการให้คนเก่งๆ ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม “ถ้าอยากให้คนเก่งอยู่ทำงานกับเราต่อไป ต้องไม่ลืมสิ่งต่อไปนี้”

Podcast HR Talk EP. 209: จ้างคนเก่งเข้ามาแล้ว อย่าลืม บริหารให้ดีด้วย

Podcast HR Talk EP. 209: จ้างคนเก่งเข้ามาแล้ว อย่าลืม บริหารให้ดีด้วย

แทบจะทุกองค์กรที่ต้องการคนเก่งๆ เข้ามาทำงาน บางองค์กรหาคนเก่งเข้ามาได้มากมาย แต่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการคนเก่งเหล่านี้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานซ้ำๆ จำเจ ซึ่งลักษณะงานแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้คนเก่งๆ เข้ามาทำก็ได้ สุดท้ายคนเก่งที่เราอุตส่าห์หามา ก็เดินจากองค์กรเราไป…..

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑