Talent ที่ท่านเลือกมาพัฒนา เป็น Talent ตัวจริงหรือไม่

ระบบ Talent Management เป็นอีกระบบหนึ่งที่ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ พยายามที่จะทำระบบนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นระบบที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร ดังนั้นพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็น Talent ขององค์กร ก็จะได้รับการบริหารจัดการไปในอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนา การฝึกอบรม การส่งไปเรียนต่างประเทศ การบริหารค่าจ้างเงินเดือนก็จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ เพราะองค์กรต้องการที่จะเก็บรักษาไว้ อ่านเพิ่มเติม “Talent ที่ท่านเลือกมาพัฒนา เป็น Talent ตัวจริงหรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑